ANSYS RedHawk

ANSYS RedHawk představuje standard řešení v oblasti napájecí integrity a spolehlivosti integrovaných obvodů.  Dokáže přesně předpovídat výkon a šum čipu pomocí simulací úbytku napětí na celé napájecí síti (PDN-power delivery network), z čipu do pouzdra a do desky plošných spojů. Mezi další výhody RedHawku patří možnost simulace teplotně závislé elektromigrační analýzy  na napájecích a signálových cestách, spřažené simulace čip-pouzdro-systém, potvrzení SoC ESD integrity a dopad na časování čipu (takt hodin, kritická cesta). RedHawk tak představuje nejkomplexnější řešení pro spolehlivostní analýzy pro návrh integrovaných obvodů. Podporuje také nejnovější výrobní technologie, jako jsou sub-16nm FinFET nebo 3D-IC. RedHawk je nejpřesnějším nástrojem v šumové a spolehlivostní analýze pro SoC. Od roku 2006 je jako jediný software zabývající se šumovou analýzou integrovaných obvodů používán a certifikován ve špičkových výrobních laboratořích.

  • Návrh napájecích cest čipu
  • Návrh signálových cest čipu
  • Návrh pouzdra čipu
  • Teplotní simulace čipu
  • ESD simulace
  • Simulace elektromigrace
  • Návrh LDO

Simulace obsáhlých návrhů (více než 100 milionů instancí a více než 2 miliardy uzlů)

Ověřená předepsaná přesnost pro křemík

Analýza spolehlivosti EM + ESD

Analýza přehřátých míst

Verifikace nízkopříkonového návrhu

Dopad šumu na časování obvodu

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin