Záhlaví grafika ACT

ACT – Ansys Customization Toolkit

Díky ACT rozšířením je možné navyšovat funkcionalitu modulů Ansys pro specifické oblasti výpočtů, na této stránce najdete rozšíření, která vyvíjíme v naší společnosti.

Stahujte ACT zdarma  Školení

Co jsou ACT?

ACT Ansys Customization Toolkit je licencovaný balík programu Ansys, který zpřístupňuje možnost vytváření vlastních aplikací. Bez něj jsou možnosti programování velmi omezené. Díky ACT rozšířením je možné navyšovat funkcionalitu modulů Ansys pro specifické oblasti výpočtů. ACT vyvíjejí programátoři po celém světě. Na této stránce najdete jak naše licencovaná ACT, tak i ta, která jsou zdarma ke stažení.

Rozdělení ACT:

  • dle moduluAnsys Workbench, Ansys Mechanical, Ansys Fluent atp.
  • dle zaměření – na funkčnost modulů bez ohledu na fyziku, na řešení konkrétních fyzikálních úloh
  • dle finanční náročnosti  zdarma, placené jednorázově, placené paušálně
ACT ikona

As 000

Modul: Workbench Project

Je vhodný pro jednoduché verzování při ukládání a archivaci Ansys Workbench projektů.

ACT ikona

Export to Excel

Modul: Mechanical

Používá se pro snadné přenášení výsledkových tabulek do Excelu včetně automatického vytváření grafů pro prezentaci výsledků.

ACT ikona

Associated Springs

Modul: Mechanical

Hromadně změní nastavení objektů Beam a Spring, které byly vytvořeny běžným způsobem, na definici pomocí associativního souřadnicového systému tak, aby se jejich poloha automaticky aktualizovala se změnou polohy geometrie při Geometry Update.

ACT ikona

Body to Body Distance

Modul: Mechanical

Nový Result Objekt snadno vyhodnocuje nejkratší vzdálenosti mezi vybranými geometrickými entitami, např. pro výpočet průběhu nejkratší vzdálenosti mezi 2 tělesy během historie transientního výpočtu.

ACT ikona

Extend Selection

Modul: Mechanical

Umožňuje efektivní vybírání geometrických entit na základě několika parametrů současně (velikost, poloha, jméno tělesa).

ACT ikona

Mesh Settings Scaling

Modul: Mechanical

Škáluje veškerá lokální nastavení sítě na jedno kliknutí.

ACT ikona

Export Displacement History

Modul: Mechanical

Umožní snadný přenos Inital State vybraných tělěs do následného (globálního) modelu pro zohlednění složitého materiálově-kontaktně-geometrického chování pružin, pér, svorek atd. v předepnutém stavu. Lze tak např. předřešit i namáhání z výrobního procesu. Největší výhodou tohoto přístupu je rozdělení jednoho většího výpočtu do dvou menších, což výrazně urychlí cekový čas nutný pro výpočet.

ACT ikona

PorZo

Modul: Fluent

Poskytuje velmi jednoduché rozhraní pro nastavení požadované tlakové ztráty. Lze jej použít pro filtry, výměníky tepla, ventily, otvory, perforované desky a mnoho dalšího. Umožní zahrnout do simulace zahrnout další tlakovou ztrátu bez podrobného modelování samotného zařízení omezujícího tlak. Hlavní vlastností je lineární regrese naměřených dat a výpočet předdefinovaných děrovaných plechů s přímou konverzí na požadované koeficienty (C2, alpha) pro nastavení okrajové podmínky „Porous Jump“, nebo porézní zóny v Ansys Fluent.

ABD ikona

Alpha Beta Damping

Jednoduchý ale silný nástroj pro výpočet Rayleigh Damping modelu tlumení, což je nezbytnost pro plné harmonické a transientní analýzy. Alfa a beta koeficienty lze vyčíslit na základě 3 metod (graficky, minimální tlumení pro danou frekvenci a řešení soustavy rovnic pro 2 známe frekvence). Bonusem je pak vykreslení tlumeného volné kmitání, ustálené harmonické odezvy a přechodové kmitání 1DOF modelu. 
 

Licencovaná ACT

MP3Opti ikona

MP3Opti

Robustní optimalizační nástroj pro konstrukční návrh tvarově složitých těles pro komplikované nelineární a dynamické výpočty. Na základě aplikované metody BGM se přidává materiál (morfování sítě) do přetížených oblastí konstrukce, což často vede ke zlepšení návrhu např. z hlediska zvýšení počtu cyklů do únavového porušení. Spolupracuje s Ansys Mechanical a disponuje vlastním grafickým pre-post procesorem pro snadné zadávání a vyhodnocení.

PDF

GDT ikona

GDT inside Ansys

Výrazně usnadňuje vyhodnocení relativních deformací v Ansys Mechanical. Přídavný výsledkový objekt (ACT) umožňuje vyhodnocení běžných geometrických rozměrů a tolerancí, jako jsou například rovinnost a válcovitost. Umožňuje tak zahrnout např. provozní deformace do vyhodnocení tolerancí již v době návrhu. Standardní vyhodnocení s barevnou škálou je doplněno diagramovým zobrazením průběhů veličin i zobrazením nominálních geometrií.

PDF

 

Měli byste zájem o vývoj vlastního ACT?

Poptejte u nás řešení

 

Naše ACT používají

 

Potřebujete ACT na míru?

Dejte nám o tom prosím vědět

 

 

Chcete se ACT naučit programovat?

Podívejte se na nabídku školení

 

 

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys