Záhlaví stránky Ansys Mechanical SVS FEM Ansys
Mechanika ikona bílá

Mechanika

Špičkový software pro řešení strukturálních a teplotních inženýrských výzev

Prozkoumejte oblast software

Simulace SVS FEM Ansys

Šetřete náklady, snižujte počet návrhových cyklů a uvádějte produkty na trh rychleji

Ansys nabízí softwarová řešení v oblasti strukturálních analýz od jednodušších lineárních úloh až po složité nelineární. Oblast řešených problémů zahrnuje teplotní úlohy, lineární a nelineární strukturální úlohy včetně hodnocení únavové životnosti, výpočet vzpěrné stability a dynamické analýzy včetně analýzy dynamiky rotorů a výpočtu dynamiky tuhých těles v kombinaci s pružnými tělesy. Vzájemná interakce těles je zajištěna pomocí pokročilých kontaktních algoritmů. Tyto simulační nástroje umožňují uživateli řešit problémy z inženýrské praxe robustně a komplexně v jednom výpočtovém prostředí.

Ansys Mechanical

Špičkový simulační nástroj, který umožňuje řešit inženýrské problémy v oblasti strukturálních a...

Více

Ansys LS-DYNA

Světová jednička pro multifyzikální simulace vysoce nelineárních dějů s velkými deformacemi

Více

Ansys Autodyn

Simulace vysoce nelineárních dynamických dějů v krátkém časovém úseku

Více

Ansys Twin Builder

Software umožňující vytváření digitálních dvojčat komplexních systémů reálných zařízení na základě...

Více