Záhlaví stránky Ansys Mechanical SVS FEM Ansys
Mechanika ikona bílá

Mechanika

Oblast softwarových nástrojů, které řeší komplexní strukturální inženýrské výzvy

Prozkoumejte oblast software

Simulace SVS FEM Ansys

Šetřete náklady, snižujte počet návrhových cyklů a uvádějte produkty na trh rychleji

Ansys nabízí softwarová řešení v oblasti strukturálních analýz od jednodušších lineárních úloh až po složité nelineární. Pokrývají teplotní úlohy, lineární a nelineární strukturální úlohy včetně hodnocení únavové životnosti, výpočty vzpěrné stability a dynamické analýzy včetně analýz dynamiky rotorů a výpočtů dynamiky tuhých těles v kombinaci s pružnými tělesy. Vzájemná interakce těles je zajištěna pomocí pokročilých kontaktních algoritmů. Pomocí těchto FEM nástrojů můžete svoji analýzu přizpůsobit, zautomatizovat, parametrizovat a pak počítat celou řadu návrhů pro daný produkt. Tyto simulační nástroje umožňují uživateli řešit problémy z inženýrské praxe robustně a komplexně v jednom výpočtovém prostředí.

 

Ansys Mechanical

Proč si kvalitu s Ansys Mechanical nepojistit ještě dříve, než začnete vyrábět? Ansys Mechanical...

Více

Ansys LS-DYNA

Typickou aplikací jsou simulace crash testů dopravní techniky od osobních automobilů, nákladních a...

Více

Ansys Motion

Ansys Motion je nejpokročilejší simulační řešení pro návrh dynamických systémů z tuhých a poddajných...

Více

Ansys Sherlock

Ansys Sherlock je spolehlivý nástroj pro návrh elektroniky. Tento software umožňuje rychlé a přesné...

Více

Ansys Twin Builder

Zvyšte efektivitu Vašich průmyslových zařízení se softwarem Ansys Twin Builder. Výhodou tohoto...

Více