SVS FEM simulace Ansys

Ansys LS-DYNA

Světová jednička pro multifyzikální simulace vysoce nelineárních dějů s velkými deformacemi

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

SVS FEM simulace Ansys

Příklady využití v praxi:

 • Crash test vozidel
 • Drop test produktů
 • Výroba (tváření, obrábění, svařování, …)
 • Military (balistika, výbuchy, …)
 • Bezpečnost v automotive
 • Vysokorychlostní nárazy
 • Fragmentace materiálu

Klíčové vlastnosti:

 • Multifyzikální řešič
 • Nelineární dynamika s velkými deformacemi
 • Robustní kontaktní algoritmy
 • Více než 300 modelů materiálu
 • Pokročilá analýza porušení materiálů
 • Výborná škálovatelnost MPP řešení
 • Explicit, implicit, kombinace

Bonusy:

 • LS-PrePost: Program pro přípravu modelu a vyhodnocení výsledků (tvorba a úprava geometrie, meshování, podpora LS-DYNA keywordů, tvorba a úprava modelu, pokročilé vyhodnocení výsledků)
 • LS-OPT: Optimalizační software šitý na míru pro simulace v LS-DYNA. Kalibrace materiálového modelu, citlivostní analýza, optimalizace, analýza robustnosti a spolehlivosti
 • LS-TASC: Nástroj pro topologickou optimalizaci
 • LST modely: pokročilé validované modely figurín do nárazových zkoušek, tzv. dummy (5-, 50- a 95percentilový dospělý, dítě 3, 6 a 10 let, „headform“ impaktor, …), modely bariér a modely pneumatik

Doplňující informace:

Široká multifyzika v jediném řešiči

 • Statika, dynamika, Rigid Body Dynamics
 • Řešení ve frekvenční oblasti (vibrace, únava, akustika, NVH, FRF, SSD)
 • Stlačitelné i nestlačitelné proudění
 • Elektromagnetismus
 • Bezsíťové metody a částice (SPH, DEM, ALE, …)

Soubory ke stažení

Mám zájem o software