SVS FEM simulace Ansys

Ansys LS-DYNA
Simulace rychlých nelineárních dějů s velkými deformacemi

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

Robustní kontaktní algoritmy a vysoká škálovatelnost úloh v Ansys LS-DYNA

Typickou aplikací jsou simulace crash testů dopravní techniky od osobních automobilů, nákladních a těžkých vozidel, autobusů, lodí až po letadla a kosmickou techniku. Tyto simulace slouží nejen k ověření vlastností vozidla při nárazu, ale i jako analýza schopností zádržného systému jako jsou např. silniční svodidla, protihlukové stěny apod. Dalšími aplikacemi jsou simulace výrobních procesů (ohýbání, řezání, kování, svařování, ...), simulace pro vojenské aplikace (průstřely, penetrace nebo výbuchy) nebo „drop-test“ pro simulaci pádových zkoušek výrobků (obalové materiály, elektronika, bezpečnostní prvky, ...). Ansys LS-DYNA jakožto multifyzikální řešič umožňuje simulovat také tekutiny, sypké hmoty, elektromagnetismus, baterie, teplotní úlohy a další.

SVS FEM simulace Ansys

Příklady využití v praxi:

 • Crash test vozidel
 • Drop test produktů
 • Výroba (tváření, obrábění, svařování, …)
 • Military (balistika, výbuchy, …)
 • Bezpečnost v automotive
 • Vysokorychlostní nárazy
 • Fragmentace materiálu

Klíčové vlastnosti:

 • Multifyzikální řešič
 • Nelineární dynamika s velkými deformacemi
 • Robustní kontaktní algoritmy
 • Více než 300 modelů materiálu
 • Pokročilá analýza porušení materiálů
 • Výborná škálovatelnost MPP řešení
 • Explicit, implicit, kombinace

Bonusy:

 • LS-PrePost: Program pro přípravu modelu a vyhodnocení výsledků (tvorba a úprava geometrie, meshování, podpora LS-DYNA keywordů, tvorba a úprava modelu, pokročilé vyhodnocení výsledků)
 • LS-OPT: Optimalizační software šitý na míru pro simulace v LS-DYNA. Kalibrace materiálového modelu, citlivostní analýza, optimalizace, analýza robustnosti a spolehlivosti
 • LS-TASC: Nástroj pro topologickou optimalizaci
 • LST modely: pokročilé validované modely figurín do nárazových zkoušek, tzv. dummy (5-, 50- a 95percentilový dospělý, dítě 3, 6 a 10 let, „headform“ impaktor, …), modely bariér a modely pneumatik

Široká multifyzika v jediném řešiči

 • Statika, dynamika, Rigid Body Dynamics
 • Řešení ve frekvenční oblasti (vibrace, únava, akustika, NVH, FRF, SSD)
 • Stlačitelné i nestlačitelné proudění
 • Elektromagnetismus
 • Bezsíťové metody a částice (SPH, DEM, ALE, …)

Banner

 

Webinář o simulacích pro automobilový a obranný průmysl

Mám zájem o webinář

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software