Design Explorer

Ansys DesignXplorer
Nástroj pro optimalizaci

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

Ansys DesignXplorer je modul, který umožní uživateli v prostředí Ansys Workbench provádět citlivostní analýzu a optimalizaci. Vstupními parametry do těchto simulací můžou být parametry geometrie (lze přejímat parametry z CAD systémů), materiálové parametry nebo parametry zatížení. Výstupními parametry jsou libovolné vypočtené veličiny dostupné v rámci vyhodnocení výsledků. Parametrická analýza pomocí modulu Ansys DesignXplorer je deterministická analýza (analýza citlivosti nebo optimalizace), vstupní parametry jsou rozloženy spojitě v definované oblasti a libovolná hodnota v této oblasti má stejnou pravděpodobnost.

Příklady využití v praxi:

  • Optimalizace produktu
  • Snižování hmotnosti
  • Zvyšování spolehlivosti
  • Propojení simulací různých řešičů

Klíčové vlastnosti:

  • Pokročilé DOE a optimalizační algoritmy
  • Analýzy citlivosti a spolehlivosti
  • Pokročilé odezvové plochy (response surface)
  • Gradientní a genetické algoritmy

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software