SVS FEM Cloud Ansys
Cloud ikona bílá

Cloudová řešení

Cloud computing – bezpečné, flexibilní a okamžitě dostupné softwarové řešení Vašich výpočtů

Prozkoumejte oblast software

mechanika

Proč se používá cloud computing?

Mnoho výpočtářů úspěšně využívá platformy HPC (High Performance Computing) v kombinaci s Ansys. Ale jen v málo případech v průmyslu a výzkumu je využit jeho vysoký výkon. Ansys je stále používán na omezené IT infrastruktuře s omezenou kapacitou. Často chybí přístup k rychlému a modernímu hardwaru. Požadavky ze strany softwaru a hardwaru navíc často nejsou splněny nebo chybí know-how pro konfiguraci a provoz vhodné infrastruktury pro velmi specifické požadavky na simulaci. To platí zejména pro volbu správné konfigurace serveru a nastavení nástrojů pro efektivní 3D vizualizaci nebo správu vzdáleného řešení. Cloud computing tyto neduhy řeší a nabízí připravené, ucelené řešení aktuální jak po stránce SW, tak HW a dostupné pro kohokoliv s připojením na internet.

Ansys Mechanical

Proč si kvalitu s Ansys Mechanical nepojistit ještě dříve, než začnete vyrábět? Ansys Mechanical...

Více

Ansys LS-DYNA

Typickou aplikací jsou simulace crash testů dopravní techniky od osobních automobilů, nákladních a...

Více

Ansys Fluent

Software pro modelování proudění tekutin. Od výpočtů elektroniky po jaderné elektrárny, od...

Více

Ansys CFX

Vysoce škálovatelné a robustní výpočty s Ansys CFX urychlují simulace nejen čerpadel, ventilátorů...

Více

Ansys Rocky

Unikátní software pro dynamické simulace částicových systémů využívající DEM metodu. Umožňuje vhled...

Více

Ansys Twin Builder

Zvyšte efektivitu Vašich průmyslových zařízení se softwarem Ansys Twin Builder. Výhodou tohoto...

Více