mechanika
Elektro ikona bílá

Elektronika

Software pro precizní a rychlé elektronické, elektromagnetické a elektromechanické simulace

Prozkoumejte oblast software

Simulace SVS FEM Ansys

Analýza komplexních elektronických systémů v kombinaci s přesnými modely komponent

Softwary z této oblasti umožňují simulovat a optimalizovat činnost zařízení od jednoduchých komponent až po složité funkční celky. Dokáží extrahovat ekvivalentní obvodové modely simulovaných zařízení a umožňují uživatelům analýzu komplexních elektronických systémů v kombinaci s přesnými modely komponent. S licencí Ansys Mechanical lze do simulací zahrnout i teplotní a napěťově-deformační analýzu.

Ansys EMA3D Cable

Simulace elektromagnetických účinků blesku a elektrických výbojů na konstrukce a kabeláž

Více

Ansys Twin Builder

Software umožňující vytváření digitálních dvojčat komplexních systémů reálných zařízení na základě...

Více

Ansys Mechanical

Špičkový simulační nástroj, který umožňuje řešit inženýrské problémy v oblasti strukturálních a...

Více