Záhlaví stránky Explicit SVS FEM
Explicit ikona bílá

Explicit

Rychlé vysoce nelineární dynamické simulace s velkými deformacemi

Prozkoumejte oblast software

Nárazová zkouška – ochrana kritické infrastruktury

Crash testy, drop testy, výrobní procesy, výbuchy či balistika

U simulací, kde dochází k velkým nelinearitám a velkým deformacím, kde už implicitní metody nestačí, je vhodné použít explicitní řešič. Explicit dokáže řešit děje, které se odehrávají ve zlomcích sekund a při nichž materiály vykazují silně nelineární chování. To se děje např. vlivem plasticity, rychlosti zatěžování (strain-rate effect), teploty či dalších vlivů. Součástí explicitního řešení je také analýza porušení materiálu a fragmentace.

Ansys LS-DYNA

Typickou aplikací jsou simulace crash testů dopravní techniky od osobních automobilů, nákladních a...

Více

Ansys Granta EduPack

Software pro studenty a učitele pro studium materiálů, je uzpůsoben pro účely studia nebo samostudia...

Více

Ansys Rocky

Unikátní software pro dynamické simulace částicových systémů využívající DEM metodu. Umožňuje vhled...

Více