Ansys CFX SVS FEM

Ansys CFX
Software pro simulace lopatkových strojů

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

Vysoce škálovatelné a robustní výpočty s Ansys CFX urychlují simulace nejen čerpadel, ventilátorů, kompresorů a turbín.

Ansys CFX je výkonný a velice robustní, obecný řešič úloh z oblasti výpočetní mechaniky tekutin, který je využíván převážně k řešení CFD analýz v oblasti rotačních lopatkových strojů. Zjednodušené „Turbo workflow“ a provázání s nástroji Ansys BladeModeler a Ansys Turbogrid značně zkracují dobu nastavení analýzy a tím umožňují věnovat více času optimalizaci návrhu. Ansys CFX je vybaven širokou řadou fyzikálních modelů, které umožňují řešit prakticky jakýkoliv problém v oblasti proudění tekutin. Řešič a modely jsou zabalené v intuitivním a flexibilním grafickém prostředí s rozsáhlými možnostmi pro přizpůsobení a automatizaci pomocí souborů relací, skriptování a silným parametrickým jazykem.

 

Ansys CFX SVS FEM

Příklady využití v praxi:

 • Simulace charakteristik turbín, čerpadel a ventilátorů
 • Analýza proudění v hydraulickém systému
 • Aerodynamická optimalizace karoserie osobního automobilu
 • Simulace chlazení elektromotoru
 • Aeromechanická analýza kmitání lopatek rotačních strojů
 • Optimalizace chlazení lopatek spalovacích motorů

Klíčové vlastnosti:

 • Výkonný robustní paralelizovaný řešič
 • Pokročilé interface modely pro rotační stroje
 • Modelování turbulence
 • Snadná automatizace pomocí intuitivních skriptovacích jazyků
 • Kondukční/konvekční přenos tepla a záření
 • Vícefázové proudění

Bonusy:

 • Předpřipravený post-processing pro rotační stroje v softwaru CFD-Post
 • Automatické propojení se softwary pro lopatkové stroje (tzv. Turbo Tools)
 • Propojení s externími softwary pomocí FMU rozhraní
 • Automatické mapování s Ansys Mechanical pro snadné Fluid-Structure Interaction (FSI) simulace

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software