SVS FEM simulace Ansys

Ansys Twin Builder
Software pro tvorbu a nasazení digitálních dvojčat

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

Zvyšte efektivitu Vašich průmyslových zařízení se softwarem Ansys Twin Builder.

Výhodou tohoto softwaru je, že Vám umožní vytvoření nebo propojení modelů jednotlivých částí zařízení, aby bylo možné sledovat chování celku, a to bez ohledu na typ jednotlivých modelů. Digitální dvojče může být sestaveno ze strukturálních simulací, simulací proudění, modelů chování hydraulických, pneumatických zapojení, elektronického ovládání zařízení atd. Výsledný virtuální model digitálního dvojčete je schopen být propojen se zařízením a následně vyhodnotit jeho stav v průběhu provozu bez nutnosti přepočítávání všech zdrojových simulací.

SVS FEM simulace Ansys

Příklady využití v praxi:

 • Prediktivní řízení provozu jaderné elektrárny
 • Monitorování chodu reálných zařízení v cloudovém rozhraní
 • Optimalizace hydraulické trati na dopravu ropy či zemního plynu
 • Systémová simulace výroby PET lahví
 • Načasování údržby větrné elektrárny

Klíčové vlastnosti:

 • Vytváření digitálních dvojčat reálných systémů
 • Propojování libovolných nástrojů do komplexních systémových simulací
 • Vytváření virtuálních sensorů
 • Prediktivní údržba a optimalizace provozu
 • Příprava statických i dynamických redukovaných modelů
 • Provázání digitálního dvojčete s reálnými sensory (IIoT)
 • Kalibrace a verifikace virtuálních modelů a digitálních dvojčat
 • Hybridní analýzy kombinující data ze simulací a experimentů
 • Vývoj webových aplikací komplexních systémů

Bonusy:

 • Knihovny tepelných výměníků, chlazení a okruhů s párou, stahovatelné do jazyka Modelica
 • Twin Deployer umožňuje rychlé a intuitivní provázání reálných zařízení a digitálních dvojčat.
 • Dynamic ROM Builder pro vytváření dynamických nelineárních redukovaných modelů
 • Rapid HMI Prototyping usnadňuje přípravu uživatelského rozhraní pro digitální dvojčata.

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software