SVS FEM Ansys Sound

Ansys Sound
Software pro grafické zpracování zvukového signálu

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

Software Ansys Sound je určen pro zpracování akustického signálu, jehož zdrojem mohou být jak měření, tak simulace.

Jeho hlavním přínosem je umožnit člověku slyšet/vidět zvukový projev vyvíjeného produktu dříve, než je vytvořen. V Ansys Sound je možná jak úprava signálů z mikrofonů (snímačů či měření obecně) tak signálů získaných ze simulací. Díky tomu lze zvukové defekty objevit již při návrhu produktu. S tímto software budete schopni identifikovat zdroje nepříjemných či hlasitých zvuků, regulovat je a zajistit tak požadovaný zvukový projev, kterým můžete Váš produkt učinit lepším než konkurence. 

 SVS FEM Ansys Sound

Příklady využití v praxi:

 • Analýza hluku rotačních součástí, vzduchotechniky, elektrotechniky
 • Určení zvukového projevu produktu jako celku 
 • Určení akceptovatelnosti zvuku díky psychoakustickým indikátorům
 • Izolování zdrojů jednotlivých složek zvuku a porozumění jejich vlivu na výsledný projev
 • Určení potřebného snížení úrovní jednotlivých složek hluku ve vozidle i mimo něj pro splnění norem
 • Porovnání výsledků měření a simulace
 • Návrh či změna charakteru zvukového projevu domácího spotřebiče

Klíčové vlastnosti:

 • Poslech signálu ze simulací – identifikuje defekty již v návrhu produktu
 • Spektrogramy – snadná vizuální identifikace a izolace či odstranění zdroje hluku
 • Mísení zvuků – nástroj Mix table reguluje jednotlivé složky zvuku  
 • Import signálu jak v časové (např. měření či CFD simulace), tak ve frekvenční oblasti (např. harmonická analýza)
 • Psychoakustické indikátory – vytvořené podle norem či dle Vámi definovaných indikátorů kvantifikují nepříjemnost hluku 
 • Přenosové funkce – předpovězení celkového zvukového projevu produktu, např. zvuku elektromotoru v kabině vozidla
 • A, B a C váhové funkce 
 • Rozmanité možnosti filtrace zvuku

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software