SVS FEM simulace Ansys

Ansys Rocky
Software pro dynamické simulace částicových systémů

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

Ansys Rocky je unikátní software pro dynamické simulace částicových systémů využívající DEM metodu.

Ansys Rocky modeluje tok částic pomocí diskrétních prvků (DEM). Díky této metodě probíhají výpočty chování granulárních toků rychle a přesně. Umožňuje vhled do vnitřních procesů soustavy a tím i zrychlení vývoje a zdokonalení požadovaných procesů. Prostředí tohoto softwaru je jednoduché a intuitivní, lze definovat různé tvary částic, stochastické rozložení jejich rozměrů a libovolný pohyb vlastního zařízení. Do výpočtu je možné zahrnout také pokročilé modely porušení částic, adhezi a opotřebení zařízení.

SVS FEM simulace Ansys

Příklady využití v praxi:

 • Doprava sypkého materiálu v těžebním a zpracovatelském průmyslu
 • Míchání a lisování více druhů sypkých látek
 • Mletí, drcení, rozpad částic při zpracování cementu či kameniva
 • Optimalizace farmaceutických procesů
 • Opotřebení potrubí vlivem eroze částic
 • Správné dimenzování zemědělských strojů
 • Povlakování a sušení tablet
 • Třídění materiálu různých tvarů a velikostí
 • Pneumatická a hydraulická doprava
 • Návrh fluidního lože

Klíčové vlastnosti:

 • Reálný tvar částic včetně vláken
 • Tuhé i flexibilní částice
 • Skořepiny, vlákna, vlastní tvary částic
 • Pokročilé modely rozpadu částic
 • Urychlení výpočtu pomocí multi-GPU
 • Opotřebení součástí
 • Dynamika více těles
 • Propojení s Ansys (Mechanical, Fluent, OptiSlang a Motion)
 • Jednoduché přizpůsobení pomocí API
 • Abraze a přestup tepla
 • Import 3D skenu
 • Jednoduchá definice částic
 • Automatizace vytvoření simulace
 • Přesný a efektivní výpočet

Doplňující informace:

 • Rocky je velmi intuitivní, má příjemné grafické rozhraní a lze velmi jednoduše exportovat obrázky a videa znázorňující daný jev.  
 • Technická dokumentace je přehledná a obsáhlá. Lze snadno vyhledávat a vše je dostatečně vysvětleno.
 • V současné době je možné simulovat i stovky milionů částic v jedné úloze, obvyklé jsou však simulace okolo miliónu částic.  
 • Při propojení s Ansys Fluent je možné simulovat vícefázové proudění i chemické reakce (multi-species).
 • Přímo v Rocky DEM je možné zapnout model pro výpočet adhezních sil, síly od vodíkového můstku nebo SPH model.

Bonusy:

 • Velké množství připravených modulů a skriptů, díky kterým lze přidávat, upravovat a uzpůsobovat si fyzikální jevy zahrnuté v simulaci, post-procesing a přípravu simulace.
 • Plné propojení s Ansys produkty pomocí Ansys Workbench nebo přímé spojení samostatně v Rocky
 • Simulace proudění a sypkého materiálu pomocí Ansys Fluent. Provázané úlohy lze uplatnit v různých odvětvích od zemědělského průmyslu přes farmaceutický až po těžební.
 • Pomocí převodu sil z Rocky do Ansys Mechanical lze zjistit odezvu soustavy na zatížení (namáhání, průběh napětí, konstrukce způsobené tlakem částic) a provést statickou, transientní, harmonickou, dynamickou či únavovou analýzu.
 • Optimalizace návrhu, pracovního nebo technologického postupu díky Ansys optiSlang. S využitím optimalizačního nástroje lze rychle a přesně provést kalibraci nového materiálu.
 • Lze vytvořit komplexní pohyb tělesa včetně působení částic na těleso s pomocí Ansys Motion.

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software