3D Analysis

ANSYS AIM je nově navržené multifyzikální prostředí pro provádění numerických simulací určené pro každého inženýra. Snahou je umožnit běžnému uživateli zadávat a vyhodnocovat vlastní komplexní úlohy bez nutnosti učit se různá a složitá prostředí výpočtových programů či modulů. Uživatelsky příjemné, chytré a intuitivní prostředí AIMu umožňuje numericky řešit fyzikální problémy z různých fyzikálních disciplín jak samostatně, tak i souběžně se vzájemnou interakcí.

 • Zadávání, výpočet a vyhodnocení multifyzikálních úloh
 • Proudění tekutin (ustálené jednofázové proudění stlačitelné i nestlačitelné, laminární a turbulentní modely, přenos tepla a vedení pevnými látkami)
 • Deformace poddajných těles (lineární statická analýza, kontaktně a geometricky nelineární analýza, modální analýza, předpínání šroubů, …)
 • Vedení tepla tělesy (ustálené vedení tepla, přechodové děje, konvekce a radiace)
 • Vedení elektrického proudu tělesy (stejnosměrné vedení elektrického proudu)
 • Extrudování polymerů
 • Magnetostatika
 • Sdružené teplotně-konstrukční úlohy
 • Sdružené teplotně-elektrické úlohy
 • Sdružené teplotně-elektricko-konstrukční úlohy
 • Jednostranné FSI (přenos účinků proudění na konstrukci, přenos teplotního pole na konstrukci)

Příklad dalších možnosti (Beta verze):

 • Nestacionární proudění tekutin
 • Přechodové děje dynamiky konstrukcí
 • Integrované řešení pro 3D inženýrské simulace pokrývající šíři fyzikálních úloh v současnosti řešených v ANSYS produktech
 • Moderní, intuitivní a chytré uživatelské prostředí minimalizuje nároky na zkušenosti, ale pokročilým uživatelům umožňuje jít do hloubky nastavení
 • Interaktivní nápověda usnadňující uživateli okamžitě získat potřebné informace o funkcích a možnostech nastavení při zadávání úloh
 • Veškerá práce probíhá v rámci jednoho okna, kde základní orientace u složitě provázaných úloh je zpřístupněna prostřednictvím přehledného prostředí
 • 3D simulace prováděné na základě CAD geometrie definující fyzikální řešenou oblast
 • Integrované profesionální CAD prostředí SpaceClaim jako CAD pro vytváření a úpravu geometrie
 • Automatická i manuálně řízená síť tvořená s ohledem na druh řešené úlohy
 • Jednotlivé vstupy (hodnoty sil, tlaků, teplot, toků, …) mohou být zadávány funkcemi s možností odkazu na globální proměnné, čímž je umožněno vytvářet i složité modely okrajových podmínek a vytvářet vazby na hodnoty výstupních veličin (např. reakční síly, teploty, toky, …)
 • Parametrická optimalizace, parametrické řízení úloh přímo v prostředí AIM
 • Automatizace prostřednictvím jazyka Python a možnost uživatelského rozšíření modulem ACT, vše usnadňuje automatický záznam práce do žurnálu
 • Přednastavené šablony typických úloh, možnost vytváření uživatelských šablon, snaha o maximální ušetření práce pro typické řešené úlohy, zadávání se pak stává formou dotazníku

Koupit online můžete přímo v e-shopu Ansysu:   (Discovery Ultimate)

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin