eCDAFEM

eCADFEM nabízí přístup k libovolné verzi programu ANSYS z portfolia eCADFEM dle aktuální potřeby uživatele. Kromě sporadického použití nabízí rozhodující flexibilitu, výkonnost a hospodárnost, možnost rychle a jednoduše reagovat na krátkodobé špičky a úzké profily které vznikají při vývoji nových výrobků.

ANSYS

KATEGORIE

11 EUR / h Task1

Pre-/Post

22 EUR / h Task1

Solver

STRUCT

STRUCTURES

ANSYS Mechanical Enterprise PrepPost2

ANSYS Mechanical Enterprise Solver

ANSYS Mechanical Enterprise

FLUIDS

FLUIDS

ANSYS CFD PrepPost

ANSYS CFD Enterprise Solver

ELECTROMAGNETICS

ELECTROMAGNETICS

ANSYS Electronics Desktop

ANSYS Optimetrics

ANSYS HFSS

ANSYS HFSS SBR+

ANSYS SIwave

ANSYS SIwave PSI Solver

ANSYS Q3D Extractor

ANSYS Maxwell

ANSYS Icepak

SYSTEMS

SYSTEMS / MULTIPHYSICS

ANSYS AIM Pro

ANSYS Simplorer Advanced

ANSYS Mechanical/Maxwell 3D

PLATFORM

PLATFORM

ANSYS HPC Pack

ANSYS DSO

ANSYS Mechanical Enterprise PrepPost2

ANSYS HPC Parametric Pack

Minimální kredit (kontingent) pro software ANSYS: 5.000 EUR + Zřizovací poplatek* 500 EUR

1 Hodinová sazba za task (Uplynulý čas)

2 obsahuje ANSYS SpaceClaim Direct Modeler

 

ANSYS

PRODUKT

EUR / h Task1

Zřizovací poplatek (jednorázově)

optiSlang

ANSYS optiSLang

8 EUR / h

 

PLATFORM

ANSYS Geometry Interface for Parasolid

3 EUR / h

50 EUR

PLATFORM

ANSYS Geometry Interface for SAT

3 EUR / h

 

PLATFORM

ANSYS DesignModeler

11 EUR / h

120 EUR

Může být aktivován ve spojení se standardním kontingentem skupiny ANSYS: 5 000 EUR plus 500 EUR poplatek za nastavení a licenční poplatek

1 Hodinová sazba za task (Uplynulý čas)

 

Rocky

PRODUKT

EUR / h Task1

Rocky DEM

ROCKY DEM Professional PrepPost

6 EUR / h

Rocky DEM

ROCKY DEM Professional Solver

1-8 Cores or 1 GPU

13 EUR / h

Rocky DEM

ROCKY DEM Professional Solver

9-16 Cores or 2 GPU

18 EUR / h

Rocky DEM

ROCKY DEM Professional Solver

17-32 Cores or 3-4 GPU

27 EUR / h

Rocky DEM

ROCKY DEM Professional Solver

33-64 Cores or 5-8 GPU

43 EUR / h

Rocky DEM

ROCKY DEM Professional Solver

65-128 Cores or 9-16 GPU

69 EUR / h

Minimální kredit (kontingent) pro software ROCKY: 5.000 EUR + Zřizovací poplatek* 500 EUR

1 Hodinová sazba za task (Uplynulý čas)

Licence eCADFEM jsou plně funkční, použitelné pro komerční účely. Pro přístup k programům platí v době jeho použití aktuální ceny, uvedené na eCADFEM

Prepaid-Kontingent
Přístup k programům prostřednictvím služby eCADFEM je zprostředkován přes Prepaid-Kontingent /předplacený kredit uživatele, deponovaný na účtu eCADFEM. Kredit slouží ke krytí plateb za uživatelem uskutečněné použití programů. Čas využití konkrétního programu je odečten v desetinách sekundy a cena za uskutečněné sezení je odečtena z uživatelova kreditu.

Doba platnosti  eCADFEM kreditu
Doba platnosti je 12 měsíců ode dne aktivace licence. Po dobu platnosti kreditu má uživatel bezplatný přístup na službu hot-line, poskytovanou firmou SVSFEM s.r.o. pro uživatele programů ANSYS; přístup na ANSYS Customer Portal (Upgrade a Download programů atd.). Platnost kreditu končí po uplynutí 12-ti měsíců. Před uplynutím platnosti eCADFEM kreditu od nás obdržíte dotaz, zda hodláte kredit eCADFEM obnovit.

Aktuální cena za použití programů
Pro přístup k programům platí v době jeho použití aktuální ceny, uvedené na www.ecadfem.com.
Ceny uvedené na www.ecadfem.com platí pro aktuální přístup i v případě, že jsou rozdílné od cen platných v době vystavení nabídky a uzavření smlouvy ke službě eCADFEM. Vrácení již uhrazeného kontingentu, nebo jeho zůstatku není možné.

Zůstatek na účtu
Jestliže zbude na účtu uživatele po uplynutí platnosti kreditu (12 měsíců) nevyčerpaná částka, začíná plynout ochranná lhůta 12 měsíců s přístupem k programům ve verzi, odpovídající posl. aktualizaci v době platnosti kreditu. Pokud bude v ochranné lhůtě k zbývající částce objednán nový kredit, bude služba eCADFEM prodloužena o dalších 12 měsíců. V opačném případě nevyčerpaná částka propadne.

Maintenance a Hotline
Součástí Prepaid-Kontingentu je Maintenance a podpora formou Hotline na dobu 12 měsíců. Podpora Hotline poskytovaná distributorem (SVS FEM) je stejná, jako podpora poskytovaná uživatelům standardních komerčních licencí programů ANSYS a stejně tak zahrnuje i přístup na ANSYS Customer Portal (Download a Update – nové verze programů). Objednávkou nového kontingentu se prodlužuje Maintenance o dalších 12 měsíců.

Služba Hotline zahrnuje podporu systému a uživatele a v žádném případě nenahrazuje školení do programu. Bližší informace a nabídku školení najdete na našich stránkách https://www.svsfem.cz/podpora-a-skoleni

Automatické E-mail oznámení
Nabízíme Vám možnost poskytnutí informace o tom, že je třeba doplnit Váš kredit (účet).
Varianty hlášení při stavu účtu:
300,- EUR, 500,- EUR, 1000,- EUR a zpráva o záporném stavu na kontingentu, umožňující Vám včas objednat jeho obnovení o další Prapaid-Kontingent.

Bezpečnost systému
BEZPEČNOST uživatele a jeho dat je maximálně ošetřena: uživatel pracuje lokálně na svém počítači, všechna data zůstávají na jeho počítači, uvnitř jeho vlastního firewallu. Program má uživatel nainstalovaný na svém počítači, program pouze udržuje během práce spojení s licenčním serverem eCADFEM.

Vyčerpání kontingentu – záporný stav konta
Přes Váš Portal-Login můžete kdykoliv monitorovat stav Vašeho konta, na Váš Email dále obdržíte výše uvedenou automatickou zprávu o dosažení přednastaveného stavu konta pro vyslání zprávy. Tato opatření by Vám měla umožnit včas obnovit kontingent. Pokud dojde k jeho překročení (záporný stav na kontu) vyhrazuje si poskytovatel služby právo odpojit uživatele od eCADFEM , nedojde-li včas k jeho obnovení.
Následně obdržíte od poskytovatele služby eCADFEM fakturu na úhradu částky, o kterou bylo konto přečerpáno.

Portál www.eCADFEM.com Vám umožňuje
-    Monitorování aktuálního stavu Vašeho konta
-    Sledování probíhajícího sezení
-    Možnost včasného navýšení konta
-    Rozšíření a změny přístupu k programům

eCADFEM a školení

Pro dobré a rychlé zvládnutí programu doporučujeme absolvovat alespoň úvodní školení k programům ANSYS Workbench Mechanical /viz. naše stránky https://www.svsfem.cz/podpora-a-skoleni
Další možností je domluvit se s námi na školení, orientované na problematiku zákazníka, které Vám připravíme jako návod na přímé řešení Vaší problematiky výpočtů.

Hardware pro programy ANSYS
Pokud potřebujete poradit s výběrem počítače pro ANSYS, rádi Vám poradíme. Obecně platná doporučení najdete na stránkách ANSYS Inc.
www.svsfem.cz/hardware
Pro nákup počítačů pro ANSYS poskytují velké partnerské firmy  ANSYS Inc. slevy, máte-li zájem rádi Vám vybavíme nabídku na dodávku počítače, vhodného pro Vaše aplikace.

Doplnění Vašeho kreditu
Doplnění Vašeho kreditu rádi vybavíme na základě objednávky s uvedením požadované částky navýšení kontingentu, zaslané na naši firmu. Pokud dojde k navýšení kreditu v době platnosti Maintenance o částku alespoň ve výši základního kreditu (5000,- EUR) posouvá se automaticky platnost Maintenance Vaší licence o 12 měsíců ode dne navýšení kontingentu.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin