ANSYS HPC

 HPC = High-Performance Computing

Paralelní výpočty sehrávají v době velké konkurence klíčovou roli při uvedení nového produktu na trh. Ve snaze minimalizovat čas návrhu, náklady nového produktu a maximalizovat jeho kvalitu je potřebná detailní simulace produktu, která s sebou přináší vyšší nároky na výpočetní výkon. ANSYS nabízí zvýšení výpočtového výkonu použitím HPC licencí, které zajistí podporu paralelizace výpočtu a v kombinaci s optimalizovaným hardwarem zefektivní práci inženýrů a výrazným způsobem zrychlí celý proces řešení.

Přínosy použití HPC:

 •  Zrychlení simulačního procesu
 •  Možnost inovace a výpočet více návrhů v kratším čase
 •  Efektivní rozhodování v průběhu vývojového cyklu produktu
 •  Zajištění robustního designu
 •  Posouzení větších a detailnějších modelů
 •  Možnost použít složitější fyziku
 •  Simulace celého systému místo jedné části

Produkty ANSYS HPC pokrývají širokou škálu požadavků paralelních výpočtů jak jednotlivců, tak menších i větších skupin výpočtářů. Dle potřeby lze vybrat z následujících typů licencí:

HPC (jedno jádro)

 • Rozšíření výpočtu o další jádro

Příklad: Pro rozšíření paralelizace výpočtu na tři další jádra CPU je potřebný balík licencí: 3 ks ANSYS HPC

HPC Pack

 • Balík HPC jader
 • Počet jader závisí na počtu licencí HPC Pack (1 ks = 8 jader, 2 ks = 32 jader, 3 ks = 128 jader, 4 ks = 512 jader, 5 ks = 2 048, 6 ks = 8 192 a 7 ks = 32 768 jader).
 • Jádra v jednom HPC Packu nelze dělit na více úloh, HPC Pack lze použít samostatně i pro více PC.
 • Licence HPC Pack lze kombinovat s licencemi HPC (pro jedno jádro) včetně built-in licencí, které jsou součástí hlavních licencí řešičů (pouze od verze 19.0 a licencí Pro/Premium/Enterprise)
 • HPC Pack podporuje výpočet na GPU akcelerátorech - NVIDIA Tesla, Intel Phi. Při využití GPU lze vzít max. 4 jádra z jedné licence HPC Pack pro symetrický, nebo distribuovaný výpočet.

Příklad: 2 ks HPC Pack je možné použít buď na 1 úlohu, kde je poté k dispozici až 32 jader, nebo na 2 úlohy, kde každá bude mít k dispozici jeden HPC Pack, tedy 8 jader.

HPC Workgroup

 • Balík HPC jader
 • Počet jader závisí na volbě balíků Workgroup (16, 32, 64, 128, 256, 512 až 32 768 jader).
 • Jádra HPC Workgroup lze libovolně dělit na více počítačů dle potřeby uživatelů.
 • HPC Workgroup nelze kombinovat s HPC Pack, ale lze kombinovat s HPC (jedno jádro).

Příklad: HPC Workgroup 16 je možné použít na libovolném počtu PC, které mají k dispozici celkem 16 jader. Použití a dělení závisí na potřebách uživatelů.

HPC Parametric Pack

 • Souběžné spuštění několika návrhů při spotřebě jen jedné licence softwaru
 • Vhodný pro parametrickou studii nebo optimalizaci
 • Jedna licence HPC Parametric Pack umožňuje spustit 4x řešič (Mechanical, CFD) a HPC Pack.

Přiklad: HPC Parametric Pack umožňuje použitím jedné licence Fluent a HPC Pack simulovat až čtyři návrhy, každý na osmi jádrech.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin