ANSYS EKM

ANSYS EKM nabízí škálovatelné řešení přes webové rozhraní, které umožňuje společnostem konsolidovat heterogenní simulační nástroje, zjednodušit zpracování jednotlivých úloh a zajistit ochranu firemního know-how. Toto řešení přináší výhody na všech úrovních podniku, od jednotlivého inženýra, který díky automatizaci stráví méně času manipulací s daty a může plně využít svůj technický talent, až po celou organizaci, která chce  dosáhnout zvýšení produktivity v celém rozsahu činností souvisejících s vlastními numerickými simulacemi.

Intuitivní End-to-end systém pro podporu řízení CAE dat
EKM je součástí platformy ANSYS Workbench. Můžete s ním vytvořit svůj vlastní projekt a rozložit ho na dílčí automatizované struktury,  přidávat soubory do úložiště z lokálního souborového systému nebo na externí zařízení pro ukládání dat. Datový model „access-on-demand“   efektivně využívá dostupnou šířku pásma mezi uživatelem a místy uložišť.

ANSYS EKM End-to-end systém podpory - škálovatelnost a flexibilita
ANSYS EKM je skutečně škálovatelné řešení, které lze snadno nasadit a konfigurovat. Systém nabízí přístup jak pro jednoho uživatele  (ANSYS EKM Individual), tak víceuživatelský systém pomocí  multi-site řešení (ANSYS EKM Shared).

ANSYS EKM škálovatelnost a flexibilita - správa dat
Všechny digitální soubory, včetně  souborů simulace, mohou být spravovány v prostředí ANSYS EKM. Pokud jsou soubory přidány do uložiště  ANSYS EKM, vlastnosti metadat jsou automaticky nebo uživatelem extrahovány z podporovaných simulačních souborů ANSYS. Tato metadata můžete použít pro vyhledávání a načítání souborů stejně jako k vytváření detailů simulace a porovnání zpráv. Data mining vám umožní extrahovat výsledky řešení přímo ze souborů jednotlivých simulací. Možnost automatizovaného generování stromové struktury podporuje verzování a revizní typ kontroly. Funkce sledování stromové struktury vám pomůže snadno pochopit  implicitní a explicitní závislosti simulací  intuitivním vizuálním způsobem.

Vedení ANSYS EKM dat - procesy a workflow management
Můžete vytvářet, upravovat a publikovat pracovní postupy realizovaných simulací spolu s  definicemi životního cyklu, můžete řídit všechny aspekty procesu simulace. Otevřená architektura  formátu XML, žurnálování a automatický záznam, rozhodovací uzly, větvení, iterace,  oznámení e-mailem, sledování procesu, signování a schopnosti dávkového zpracování úlohy jsou k dispozici okamžitě po instalaci.

Řízení přístupu
ANSYS EKM software má velmi nízkou IT náročnost, zároveň poskytuje plnou kontrolu pro administraci, jako jsou např. role, řízení přístupu, autentizace a integrace do externích systémů pro autentizaci. Webové rozhraní  ANSYS EKM umožňuje bezpečný přístup k datovému úložišti a výpočetním serverům jak z LAN, tak i z WAN sítí. To vám umožní prohlížet data a přistupovat k nim nebo odeslat a sledovat simulace jednotlivých úloh na dálku.

Řízení přístupu ANSYS EKM – uživatelské nadstavby
Zákaznické aplikace mohou být snadno definovány, vloženy do systému a publikovány pomocí webového portálu ANSYS EKM. Tyto uživatelské aplikace umožňují i nespecialistům spuštění konkrétní analýzy pomocí připravených šablon, stejně jako realizaci what-if analýzy k určení, zda simulace splňuje očekáváné výsledky.

ANSYS EKM uživatelské nadstavby - vyhledávání
EKM podporuje jednoduché a pokročilé hledání na bázi klíčových slov, metadat, vlastností a reportů s možností filtrování na základě typu objektu, podprojektů apod. Tento nástroj automaticky extrahuje vlastnosti simulace a další metadata z vložených souborů. Můžete rovněž snadno přizpůsobit externí extrakci metadat.

Reporting
EKM poskytuje celou řadu možností reportování: srovnání výkonu s požadovanými cíli, určení stavu projektu, porovnávání podobností a rozdílů simulačních vlastností mezi více soubory či souhrny nad danými výsledky.

 

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin