Nejčastější dotazy na ANSYS Discovery

ANSYS  oficiálně uvolnil nový produkt Discovery Live, který je skutečně přelomovým nástrojem pro účely konstrukce nových produktů. Jeho převratnost spočívá v okamžité simulaci fyzikální odezvy konstrukce, tak jak konstrukci tvoříte, nebo upravujete. V reálném čase tak přímo vidíte jaké důsledky bude mít změna, kterou na konstrukci v CAD prostředí provádíte, aniž byste model museli složitě předávat svému kolegovi výpočtáři či do speciálního výpočetního prostředí. Discovery je až do začátku roku 2018 volně k dispozici a množství uživatelů, které tento produkt zaujal, roste raketovým tempem.
Sesbírali jsme pro Vás nejčastější dotazy, které se objevují, ať již obecného charakteru, nebo související přímo s prací v tomto novém prostředí. Nenajdete-li odpověď na svou otázku, rádi vám ji zodpovíme na info@svsfem.cz
 
K čemu Discovery slouží?
Discovery je určené zejména pro CAD konstruktéry, kteří by rádi provedli změnu v konstrukci, ale nejsou si jisti, jaké důsledky taková změna přinese, a co se stane, bude-li konstrukce pod nějakým zatížením (teplotní, mechanické, proudící tekutina) . Ti zejména ocení, že nepřechází mezi specializovanými programy a dokonce si ani nemusí osvojovat základy numerických simulací. Zůstávají stále v CAD prostředí Discovery a stejně nativně, jako pracují s geometrií, se automaticky a průběžně napočítává fyzikální odezva konstrukce v jednotlivých fyzikálních polích. Při práci mají podobný pocit, jako by přímo prováděli experiment ve skutečném větrném tunelu, či s daným zdrojem tepla nebo mechanické energie.
Prospět by nástroj měl nejenom konstruktérům rychleji a účelněji navrhovat jejich konstrukci, ale obecně by měl dramaticky zrychlit celý proces vývoje. Už jenom vyloučení slepých uliček, variant,  které nesplňují technologické požadavky, a případů, které jsou neefektivní, výrazně zkrátí čas, který tráví současný konstruktér ve spolupráci s profesionálním výpočtářem, aby dokázali navrhnout skutečně inovativní a zároveň proveditelný produkt.

V čem se liší od jiných podobných nástrojů? V čem je revoluční?
Podobný nástroj v současnosti v podobném rozsahu, zaměření a použití neexistuje, takže je obtížné srovnávat. Pokud vezmeme v potaz např. různé FEM/CFD nadstavby nad CAD prostředí, tak Discovery nabízí srovnatelnou přesnost, avšak v nesrovnatelně kratším čase. Tyto nadstavby používají klasické CPU řešiče a nemohou tedy fungovat jako interaktivní nástroj. Zpravidla se tyto nástroje snaží přiblížit profesionálním nástrojům pro numerické simulace, avšak chybí jim potřebná hloubka, inženýrská specializace i zmíněná přesnost. Discovery má podobnou přesnost, ale díky návaznosti na ANSYS produkty může i tento hendikep nesrovnatelně rychleji a efektivněji řešit.
Discovery  je revoluční v technologii, která kombinuje SW a HW platformu pro realizaci průběžných výpočtů, ale také ve faktu, že nabízí ohromné prostředky simulací i osobám, které nemají žádné ambice obsáhnout znalosti, které s touto problematikou souvisejí. Jinými slovy, s Discovery může pracovat každý, kdo ovládá počítač, a pokud je uživatel zvyklý na práci v nějakém CAD prostředí, tak mu práce v Discovery připadne velmi intuitivní.

Jaká je přesnost Discovery?
Začněme řečnickou otázkou. Zajímá Vás numerická chyba, chyba použitého fyzikálního modelu, chyba diskretizace, chyba zjednodušení stochastického modelu na deterministický, chyba zjednodušených okrajových podmínek, chyba materiálového modelu,..? Pokud Vás zajímají tyto chyby, pak používáte nástroj typu Fluent, Mechanical, CFX, Maxwell,... a doporučuji Vám u nich i nadále zůstat. Přesto i Vy můžete používat Discovery, podobně jako používáte analytický výpočet. Tj. víte, že je to zjednodušená varianta problému, který řešíte, ale obtížně můžete kvantifikovat velikost chyby, které se dopouštíte, a proto provádíte detailní numerickou analýzu a následně pravděpodobně i ověřovací experiment. Analytický výpočet stejně jako Discovery Vám rychle dokáže napovědět, jestli se pohybujete správným směrem, a hlavně rychle Vás upozorní, pokud jdete špatným směrem.
Zajímavý je dotaz na přesnost od uživatelů různých CAD nadstaveb, které uživatele přesvědčují, že nezáleží na kvalitě sítě, a že sama aplikace dokáže nalézt optimální nastavení jednotlivých modelů, ale konstanty raději uživatelům neukáže, že jedna rovnovážná iterace je více než dost atd. :-). Z tohoto pohledu je Discovery nástroj s podobnou “přesností”, avšak na rozdíl od CAD nadstaveb si nehraje na přesný výpočtový nástroj a uživatelům, kteří potřebují přesnější řešení, nabízí automatizované předání modelu z Discovery do skutečných etalonů typu Mechanical, Fluent apod.

Jaká je doporučená HW konfigurace pro Discovery?
•    Minimální požadavky na GPU kartu: NVIDIA GPU s CUDA technologií
•    Doporučená GPU: NVIDIA GPU s CUDA technologií řady Quadro s 4GB  (lépe 8 GB) RAM na GPU
•    Doporučená sestava:
o    Intel i5, i7, i9, E5 CPUs
o    minimálně 4GB RAM (8 GB doporučené)
o    minimálně 128GB místa na disku (doporučený SSD disk)

Jaká technologie se skrývá za Discovery?
ANSYS zatím tají detaily a odkazuje na 50-ti letou historii ve vývoji simulačních technologií.
 
Bude Discovery fungovat i pod Linuxem?
V blízkém i střednědobém výhledu se neplánuje Discovery pro Linux.
 
Mohou se výsledky měnit v závislosti na použité grafické kartě?
Podobně jako u ostatních distribuovaných řešičů se výsledky mohou měnit v závislosti na počtu výpočetních jader a realizovaném dělení domény do subdomén. Numerická chyba vznikající na hranici subdomén je zpravidla zanedbatelná (nemusí být), obtížně kvantifikovatelná je chyba, která vzniká v důsledku homogenizace subdomény. Čím větší doména (v důsledku malého počtu CUDA procesorů), tím lze předpokládat, že budou zanedbány lokální změny, které v této subdoméně mohou probíhat na nižším měřítku. Nicméně tato otázka souvisí s přesností, a proto odkazuji na předchozí otázku “Jaká je přesnost Discovery?”.
 
Jak je možné dosáhnout okamžité odezvy a tak vysoké rychlosti pro realizaci výpočtu?
Discovery se spoléhá na pokročilé GPU karty více jak na CPU. Většina výpočetního kódu se proto realizuje na GPU. Možnosti škálování a růstu výkonu u GPU je mnohem vyšší než u stávajících CPU, proto lze očekávat, že i budoucí možnosti SW založeného na této technologii budou jen vyšší a komplexnější.
Jakým způsobem spolupracuje Discovery s ostatními ANSYS produkty?
Discovery je/bude možné propojit s ostatními produkty ANSYSu v prostředí Workbench. Přímo jej lze propojit také s AIMem. Zaleží, do jaké hloubky simulací chcete následně pokročit, a podle toho si můžete vybrat multifyzikální AIM, nebo velmi pokročilá prostředí Fluent, Mechanical, ... .
 
Kolik Discovery stojí a jak bude prodáván?
ANSYS se rozhodnul ke zcela inovativnímu kroku distribuce a vývoje nového produktu. Tzv. Technology Preview of Discovery je k dispozici zdarma do začátku roku 2018. Má jednak zpřístupnit tuto velmi zajímavou technologii co nejširšímu okruhu zákazníků, ale zároveň má na druhou stranu získat od zákazníků zpětnou odezvu, podle které se bude řídit další vývoj, který proběhne zejména v roce 2018/2019. Doposud se vývoj jednotlivých produktů řídil zejména velkými zákazníky, nyní poprvé může i malý zákazník ovlivnit vývoj produktu. Stačí v rámci Discovery fóra zavést námět na zlepšení (Ideas), nebo hlasovat pro některá zlepšení. Pokud se přidají k návrhu i ostatní uživatelé, ANSYS námět priorizuje v seznamu plánovaných změn a v co nejkratší době je implementuje (bude-li to reálné). O budoucím prodeji se rozhodne až po reakcích uživatelů na Preview verzi. Lze ale předpokládat, že cenou se bude tento produkt snažit konkurovat CAD nadstavbám pro simulace.
 
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin