ANSYS 2020 R1 - Novinky

Novinky v oblasti Mechaniky

ANSYS Mechanical:

 • Vytvoření a editace průřezových charakteristik pro prutové elementy v prostředí Mechanical
 • Zobrazení kontaktních normal ve 2D analýzách
 • Automatické rozdělění kontaktního rozhraní pro efektivní řešení distriubovaným řešičem
 • Adaptivity zajemnění sítě v lineárních ulohách => Nlgeom,off
 • Regenerace component elementů při adaptivní zajemnění sítě
 • Přenos objemových sil z Maxwell do mechaniky

ANSYS Motion:

 • Integrace Ansys Motion solveru do ANSYS Mechanical GUI.
 • Export Elektro - Magnetických sil z Maxwellu a Inport do Ansys Motion
 • Export dat (surface position, velocity or acceleration) z Modální analýzy
 • Vylepšení kontaktu s třením

Topology Optimization:

 • Přímý přechod mezi výsledným tvarem z topologické optimalizace a sítí pro validaci
 • Automatický přenos okrajových podmínek
 • Možnost definovat uživatelská kritéria a funkce podmiňující TO - možnost obecnější formulace problému
 • Podpora okrajové podmínky “Bolt Pretension”
 • Podpora podmínky pro polohu těžiště a momentu setrvačnosti výsledné součásti
 • Snížení náročnosti na úložný prostor počítače

Novinky v oblasti CFD

ANSYS Fluent

 • Nový "Launcher", který automaticky nastaví parametry solveru (2D/3D, dp/sp) podle vybraného cas souboru,
 • Nový, vylepšený vzhled pracovní plochy ve Fluentu,
 • Nově je defaultním formátem pro ukládání dat "Common Fluids Format" (CFF) *.cas.h5 a *.dat.h5,
 • Možnost editace více okrajových podmínek zároveň,
 • Rozšířená podpora "Turbo módu" - nový General Turbo Interface,
 • Vylepšená tvorba a nastavení rozhraní mezi sítěmi (mesh interface),
 • Přesnější sledování trajektorie DPM částic,
 • Zjednodušené zadávání vícefázových simulací,
 • Modul pro simulace Lithium-Ion baterií,
 • Řešič spolupracuje s rozhraním Functional Mock-up Unit (FMU) pro systémové simulace.

ANSYS CFX

 • Vylepšen RPI Wall Boiling model pro var kapaliny,
 • Vylepšená práce s Operating Maps pro snadnější tvorbu pracovní charakteristiky stroje,
 • Rozšířené možnosti pro výpočet harmonické analýzy - vícefrekvenční analýzy a výrazné urychlení tohoto typu simulací.

Turbo Grid

 • Nová možnost kombinovat zdroje dat, např. bodová data pro lopatky a CAD data pro zbytek geometrie.

Novinky v oblasti ANSYS Electronics

Nový systém licencování - Electronics Pro, Premium, Enterprise - Zpřístupnění funkcionalit z oblasti 3D FEM, pokročilé multifyziky a systémů

ANSYS Maxwell

 • Možnost zahrnout vinutí do 3D komponent
 • Vazba objemových harmonických sil do ANSYS Mechanical na bázi elementů
 • Víceúrovňové sériové a paralelní seskupení cívek pro výpočet L a R v harmonické analýze
 • Podpora pro modelování Litz vodičů v harmonické analýze
 • Nový 2D objektově vázaný přenos harmonických sil do ANSYS Mechanical
 • Vykreslení pole harmonických v transientní analýze
 • Vykreslení demagnetizačních faktorů
 • Vylepšení Electric Machine Toolkit nové typy strojů
 • Granta materiály s koeficienty ztrát elektrických ocelí

ANSYS Twin Builder

 • Diagram viewer - nástroj pro zpětné zobrazení modelů tvořených v jazyce Modelica
 • Battery wizard - nástroj pro tvorbu baterií, od jednotlivého článku až po celé baterie, využitelné poté pro elektro-fluidní simulaci.
 • ROM viewer pro statické redukované modely, pro zobrazování výsledků na geometrii modelu

ANSYS Icepak

 • Transientní simulace v AEDT Icepak
 • Možnost importu skořepinové geometrie do AEDT Icepaku
 • “part-by-part” tvorba sítě určená pro kondukční analýzy
 • Vylepšení DCIR analýz, možnost zobrazení rozložení ztrát
 • Nové nástroje pro definici pouzder v AEDT Icepaku

ANSYS HFSS

 • SBR+ Creeping Wave pro modelování instalovaných antén
 • Vylepšená simulace anténních polí metodou doménové dekompozice
 • Šablony pro EMI / EMC simulace
 • Selektivní ukládání výsledků pro rozsáhlé simulace
 • Export intenzity magnetického pole a Poyntingova vektoru pro blízké pole
 • Obvodové prvky ve 3D komponentách
 • Parametrizované anténní komponenty SBR+
 • Řízení přesnosti pro řešení integrálních rovnic
 • Koeficienty charakteristických vidů z řešiče HFSS-IE CMA
 • Zohlednění drsnosti povrchu v teplotní simulaci programem Icepak

ANSYS SIwave

 • EMI explorer - nový nástroj pro What-if analýzy pro elektromagnetickou kompatibilitu
 • Tvorba 2D řezů deskami pomocí obecných křivek
 • Možnost definice prokovů převrtaných do další vrstvy
 • Analýza čipových modelů

Novinky v oblasti Explicit

ANSYS Explicit Dynamics

 • Mesh based selection – Fixed support lze definovat nyní i pomocí výběru uzlů/prvků
 • Drop Test Wizard – wizard pro tvorbu pádových zkoušek
 • Reaction Probes – vyhodnocení momentů a sil z okrajových podmínek

ANSYS LS-DYNA

 • Imported Stresses (LS-DYNA Implicit) – možnost řešit odpružení (tzv. Springback)
 • Additional Results – Thickness – nová položka tloušťka v rámci vyhodnocení výsledků
 • Airbag – rozšíření a zrychlení výpočtových modelů airbagů
 • Nové modely materiálů – *MAT_291: “SHAPE_MEMORY_ALLOY”, *MAT_295: “ANISOTROPIC_HYPERELASTIC”, *MAT_ADD_INELASTICITY, ...
 • Objemové prvky – nové formulace kubických objemových prvků (27, 28, 29)
 • Rozšíření modelů porušení materiálů – nová kritéria porušení, úplné oddělení modelu *MAT_ADD_DAMAGE a *MAT_ADD_EROSION
 • *SENSOR – nové veličiny zahrnuty mezi sledované či ovládané (energie, počet poškozených prvků, tepelné zatížení,..)


Tuto verzi ANSYSu můžete stahovat z ANSYS Customer Portálu.


Webináře

Zde Vám přinášíme ucelený přehled webinářů týkající se nové verze ANSYS 2020 R1. Přístup k veškerým uvedeným webinářům je zdarma, stačí se pouze registrovat na zvolený seminář, které jsou v anglickém jazyce

Date

Event Name

18.2.2020

ANSYS 2020 R1 Fluid–Structure Interaction Update

10.3.2020

ANSYS Fluids 2020 R1 Update

5.2.2020

ANSYS 2020 R1 – Signal and Power Integrity Update

18.2.2020

ANSYS 2020 R1 - HFSS Product Update

25.2.2020

ANSYS 2020 R1– Thermal Integrity Update

3.3.2020

ANSYS 2020 R1 - Maxwell Product Update

19.2.2020

ANSYS 2020 R1 — Additive Manufacturing Update

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin