Open-source knihovny v jazyce Python pro nejnáročnější simulační pracovní postupy. Je tu PyAnsys

Vytvořeno dne 13. 11. 2023
Image
PyAnsys

Co je PyAnsys? 

PyAnsys je kolekce open-source projektů od Ansys založených na jazyce Python a přizpůsobených speciálně pro inženýry, kteří chtějí rozšířit možnosti produktů Ansys. PyAnsys byl vyvinut jako kolekce klientských knihoven v jazyce Python a nabízí inženýrům ucelenou sadu nástrojů a utilit, které se bezproblémově integrují se software Ansys a umožňují vylepšovat simulace a analýzy

S knihovnou PyAnsys mohou vývojáři i inženýři využívat sílu jazyka Python k efektivní manipulaci, úpravám a získávání dat z produktů Ansys. Tyto klientské knihovny Pythonu umožňují inženýrům: 

  • propojovat širokou škálu Python modulů se sílou fyzikálních modelů Ansys, 
  • vytvářet multi-fyzikální simulace propojením různých modulů Ansys na úrovni Python kódu, 
  • automatizovat opakující se úlohy, 
  • přizpůsobovat pracovní postupy,
  • vyvíjet řešení na míru, která odpovídají jejich specifickým inženýrským požadavkům.

Využitím PyAnsys mohou inženýři odemknout nové možnosti jak:

1.

zefektivnit své pracovní postupy

2.

získat hlubší vhled do simulací

PyAnsys je open source projekt, což podporuje možnost spolupráce v rámci inženýrské komunity, sdílení znalostí a komunitně řízený vývoj. Inženýři mohou přispívat do zdrojových kódů projektů, vyměňovat si nápady a spolupracovat na rozšiřování možností softwaru Ansys. Knihovny přímo poskytují svou dokumentaci a tím usnadňují jejich využití. Vývojáři aktivně zodpovídají dotazy a vývojářský portál obsahuje sadu příkladů a případů použití, aby vývojáři a inženýři mohli PyAnsys maximálně využít.

 

Potřebujete konzultaci ohledně PyAnsys?

Napište nám

nebo zavolejte na +420 543 254 554