Ansys SimAI: Technologie, která kombinuje prediktivní přesnost simulace s rychlostí generativní AI

Vytvořeno dne 11. 1. 2024
Image
SUV Ansys SimAI

Společnost Ansys uvedla na trh 9. 1. 2024 svou nejnovější technologii založenou na umělé inteligenci s názvem Ansys SimAI™. Je to aplikace typu software jako služba (SaaS). Kombinuje prediktivní přesnost simulace s rychlostí generativní AI. Nové řešení dokáže predikovat výsledky během několika minut, ne hodin. Zjednodušuje proces simulace prostřednictvím intuitivních rozhraní a procesů.

Klíčové přínosy Ansys SimAI :

  • Řešení Ansys SimAI urychluje proces návrhu 10–100 × u projektů, které vyžadují rozsáhlý výpočetní výkon a umožňuje tak více variant návrhu.
  • Ansys SimAI podporuje otevřený ekosystém a cloudový přístup napříč všemi průmyslovými obory.

Řešení pro dnešní společnosti, které si nemohou dovolit čekat

Poptávka po inženýrských softwarových řešeních zvyšujících produktivitu výrazně vzrostla. To se děje v důsledku tlaku na vývoj stále více sofistikovanějších produktů a nutnost zkrácení doby jejich uvedení na trh. Využitím pokročilé generativní umělé inteligence v procesu návrhu spolu se simulací mohou uživatelé nově definovat stávající procesy a získat z nich víc. Nejnovější řešení SimAI pracuje extrémně rychle, zkracuje vývojové cykly výrobků a podněcuje lidskou kreativitu.

Řešení Ansys SimAI je intuitivní a snadno použitelné. Je navrženo pro uživatele bez zkušeností s kódováním a dalších specifických znalostí. Namísto spoléhání se na geometrické parametry při definování návrhu používá Ansys SimAI jako vstupní údaje samotný tvar návrhu, což usnadňuje širší zkoumání, i když je struktura tvaru v trénovacích datech nekonzistentní. U výpočetně náročných projektů může aplikace zvýšit schopnost predikce modelu ve všech fázích návrhu 10–100 ×. Zákazníci mohou trénovat umělou inteligenci pomocí dříve vytvořených dat Ansys nebo jiných dat. Učení a predikce jsou umístěny na nejmodernější cloudové infrastruktuře s maximálním zajištěním bezpečnosti a soukromí uživatelských dat.

Díky systému Ansys SimAI budeme moci snadno otestovat konstrukci během několika minut a rychle analyzovat výsledky, což v konečném důsledku nově definuje náš digitální inženýrský pracovní postup a mění naše vnímání toho, co je možné. Zvýšením rychlosti simulace můžeme prozkoumat více technických možností v předvýrobní fázi našich projektů a zkrátit celkovou dobu uvedení na trh.

William Becamel
Odborník v oblasti numerických simulací skupiny Renault

 

Globální zvýšená poptávka po cloudových řešeních signalizuje dynamiku přechodu od oddělených pracovních postupů k otevřenějšímu, kolaborativnímu přístupu k simulaci. Ansys SimAI v kombinaci s dalšími řešeními Ansys otevírá svět možností – pomáhá společnostem vyvíjet komplexní, ucelené procesy pro různé aplikace s neodmyslitelnou úsporou času a nákladů.

O připravovaných produktech Ansys AI+™ a AnsysGPT™ Vás budeme brzy informovat.

 

Zajímá Vás využití Ansys SimAI ve Vašem oboru?

 

Zavolejte nám na +420 543 254 554