Přehled nejzajímavějších novinek verze Ansys 2024 R1

Vytvořeno dne 5. 2. 2024
Image
Banner 2024 R1

 

Nová verze Ansys 2024 R1 je oficiálně k dispozici veřejnosti od 6. února 2024. 🚀 R1 přináší vylepšené uživatelské prostředí, které je navrženo za účelem zvýšení produktivity digitálního inženýrství pomocí umělé inteligence. V kombinaci s otevřenou architekturou zefektivňuje 2024 R1 Vaše pracovní postupy, usnadňuje intenzivnější spolupráci, podporuje interakce v reálném čase a zlepšuje výsledky Vašich projektů.

Přejít rovnou na oblast:

Mechanika  |  Proudění  |  Elektronika |  3D design  |  Explicit  |  Vývoj SVS FEM  |  Systémy  |  Aditivní výroba  |  Materiály |  Particleworks

Mechanika 

Ansys Mechanical

 • Možnost spuštění strukturální simulace (modul Ansys Workbench Mechanical) samostatně mimo prostředí projektového okna (Workbench Projekt); možnost změny tématu grafického prostředí Mechanicalu – na tmavou, světlou nebo standardní
Image
Mechanical
 • Nové funkce a zrychlení stávajících algoritmů v oblasti generování hexahedrálních, tetrahedrálních a kombinovaných sítí
 • Možnost definovat pořadí jednotlivých kroků/funkcí při vytváření sítě, předdefinované scénáře pro akustické analýzy
Image
Mechanical
 • Structural Optimization – optimalizační algoritmy uvnitř modulu Mechanical nově podporují použití superelementů a tím umožňují výrazné urychlení procesu optimalizace
Image
Mechanical
 • Ductile damage – možnost definovat porušení houževnatých materiálů pro elementy typu 18X, a to ve 3D i ve 2D
Image
Mechanical
 • Možnost definice předdefinovaných tvarů trhlin do tetrahedrálních sítí (do rohu, na hranu, průchozí, eliptický nebo prstencovitý)
Image
Mechanical
 • Pro kontakty typu Bonded („lepený spoj“) ve strukturálních analýzách je nově přednastavená formulace algoritmu kontaktu na MPC

Ansys DesignLife

 • Únava krátkovláknitých kompozitu
 • Zpětná analýza Safety Factor
 • Únava šedé litiny
 • Vliv gradientu napětí

Motion

 • Uživatelský Python objekt
 • Transport rychlostí z Motion do Harmonic Acoustic
 • Vyhodnocení kontaktních parametrů
Image
Motion

 

 

SVS FEM Ansys Update 2024 R1 v 6 městech ČR a SR

Brno, Ostrava, Bratislava, Žilina, Plzeň, Praha

Registrujte se

 

Proudění

Ansys Fluent

 • Nově jsou podporovány GPU karty od AMD pro GPU řešič (β)
 • Možnost definovat proměnnou tloušťku na okrajové podmínce „Wall“ typu tenká stěna pomocí Expression, UDF, nebo profilu, což má vliv na vedení tepla
 • Fluent light-mode pro načtení a úpravu nastavení bez nutnosti načítat velké sítě, což se hodí pro otevření velkých úloh např. na notebooku
 • Možnost nastavovat a provádět řízení běhu Fluent přes webový prohlížeč – „Web Interface“
 • Tmavý režim pro Ansys Fluent 
 • Nová vylepšení knihovny PyAnsys a PyFluent – nová knihovna na práci s jednotkami, nové logování 
 • Podpora ARM procesorů
 • Vylepšení modelu Dynamic interaction length pro podporu vyšší koncentrace DPM částic bez nutnosti využití DDPM modelu
 • Nová metoda Direct Current Internal Resistance (DCIR) pro simulace baterií
 • Podpora pro baterií prismatického tvaru
 • Nové možnosti GPU řešiče – sliding mesh, NCI interface, UDF psané v Python (β), sdružený (Coupled) řešič a další
 • Podpora lokálního vyhlazování sítě při použití RBF metody dynamických sítí
 • Nové možnosti modelování proudění v blízkosti stěny při využití LES modelů – Near Wall RANS layer; Harmonic blendig y+
 • Přepínač pro aktivaci Turbomachinery-Specific Numerics – upraví nastavení řešiče vhodné pro výpočty lopatkových strojů
 • Vylepšená spolupráce Fluentu a Maxwellu pro simulaci elektrického oblouku

Ansys Fluent Meshing

 • Nově lze i ve Fluent Meshing vytvářet 2D sítě
 • Nové možnosti metody Multizone – nastavení hran
 • Nová metoda Layered Thin Mesh pro tvorbu sítí v tenkých strukturách
 • Nové možnosti pro tvorbu sítě metodou Rapid Octree
 • Podpora nastavení periodických okrajových podmínek pro více párů s rozdílnými parametry
 • Nové možnosti diagnostiky sítě před spuštěním tvorby objemové sítě
Fluent Meshing
Fluent Meshing

Ansys Forte

 • Výrazné zrychlení (až 2 ×) ve vybraných aplikacích – gerotor, šroubový kompresor, VOF, převodovka, …
 • Vylepšení pro oblast spalovacích motorů – transport celkové energie, upravený model Wall impingement
 • Úpravy pro oblast čerpadel a kompresorů – vylepšená metoda VOF, nový model pro rozpuštěné plyny a kavitaci
 • Doplněné tutoriály pro oblasti – vysokotlaké vstřikování vodíku, vodíkový motor, čerpadla
Image
Forte

 Ansys CFX a TurboTools

 • Nový addin do Ansys BladeBuilder v prostředí Ansys Discovery automatizuje přípravu designu pro rotační stroje.
 • Automatizované síťování lopatek rotačních strojů v Pythonu pomocí pyTurboGrid
 • Rozšíření hybridního síťování pro komplexního tvary oběžných kol
 • Automatické propojení mezi CFX a Flownex pro simulaci chlazení lopatek
 • Plná podpora GPU v Ansys Fluent pro ne-komformní rozhraní a přístup „sliding meshes“ pro transientní simulace.
 • Zvýšení numerické stability a podpora Full Multigrid inicializace pro simulace rotačních strojů v Ansys Fluent
Image
Turbo
Image
Turbo

 

Twin Builder

 • Nové optimalizační algoritmy pro kalibraci digitálních dvojčat
 • Nové simulační prostředí pro simulace posilovače řízení, které kombinuje modelování elektronických obvodů i mechanických systémů
 • Podpora automatického exportu dat ze softwaru LS-DYNA do Static a Dynamic ROM Builderu
 • Rozšíření vizualizace redukovaných modelů o časovou historii polí proměnných a možnost vizualizovat pouze konkrétní části modelu
 • Efektivnější post-processing převodu HPPC křivek do prostředí Battery Wizardu a možnost inicializace napětí kondenzátorů
Image
Static ROM Builder – vizualizace výsledků v čase (Parametric Field History in Static ROM Builder)
Static ROM Builder – vizualizace výsledků v čase (Parametric Field History in Static ROM Builder)

 

Image
Koncept hybridního digitálního dvojčete (fusion modeling)
Koncept hybridního digitálního dvojčete (fusion modeling)

 

 

SVS FEM Ansys Update 2024 R1 v 6 městech ČR a SR

Brno, Ostrava, Bratislava, Žilina, Plzeň, Praha

Registrujte se

 

Ansys Rocky

 • Vylepšené možnosti SPH (Smoothed-Particle Hydrodynamics)
Image
Rocky
 • PyRocky: Od pre-processingu až po post-processing
 • Nové uživatelské rozhraní se standardizací stylů a tmavým tématem jako novým výchozím tématem Rockyho
 • Nový implicitní SPH řešič, díky kterému jsou výpočty proudění kapalin až 4 × rychlejší
 • Dvoucestné propojení termálních simulací s Ansys Mechanical
Image
Rocky

 

Ansys Chemkin

 • Nová funkce sledování částic přidána do simulátoru vznětového motoru ChemkinDirect Injection
 • Vylepšený výpočetní výkon pro modely hoření 
 • Dodatečná flexibilita modelů reaktorů v Chemkinu – ukončení simulace, když je detekováno zapalování, automatické vyplnění složení vzduchu u všech vstupních panelech reaktantů v plynné fázi
 • Provedeny změny licencování HPC při spouštění souběžných modelů reaktorů
Image
Chemkin

Ansys Ensight

 • Uvedení knihovny PyEnSight
 • Access to the visualization systems of EnSight via images, geometry files, and remote HTML rendering
 • Develop asynchronous, remote, or desktop apps through access to EnSight object event systém
 • Ground plane placement in the visual scene
Image
EnSight

 

00:09:09 Ansys EnSight, 00:10:45 Ansys Forte, 00:12:00 Ansys Chemkin-Pro

 

SVS FEM Ansys Update 2024 R1 v 6 městech ČR a SR

Brno, Ostrava, Bratislava, Žilina, Plzeň, Praha

Registrujte se

 

Elektronika

Ansys Electronics Desktop nabízí vysoce integrované elektromagnetické simulátory, simulace elektrických obvodů a systémů, propojení s ECAD programy a tvorbu certifikačních dokumentů. Jednotné prostředí umožňuje uživatelům kombinovat různé typy simulací.

Hlavní novinky Ansys Electronics Desktop 2024 R1

 • V režimu HFSS 3D Layout lze nyní používat šifrované soubory
 • Adaptivní šablony v Motor-CAD
 • Flexible/rigid vrstvy v Maxwell a HFSS
 • Propojení Motor-CAD Lab s Maxwell
 • Nová technologie fúze sítí v Icepak
 • Skořepinové prvky pro modelování tenkých vrstev v Maxwell

Ansys Maxwell

 • Vylepšení integrace ECAD – přímý import souborů, vytváření individuálních geometrií, teplotní post-processing (v kombinaci s AEDT Mechanical)...
Image
Maxwell
ECAD beta Trace modeling
 • Shell Element Modeling – Skořepinové prvky pro modelování tenkých vrstev, přesněji matematicky definované objekty, důležité pro FEA
 • Nelineární odporové modelování tenkých vrstev NRTM – modelování chování nelineárních odporů
Image
Shell Element Modelling
Shell Element Modelling

Ansys Motor-CAD

 • Adaptivní šablony – vyšší flexibilita parametrů, možnost vytváření vlastních knihoven
Image
Adaptivní šablony
Adaptivní šablony
Image
Mapování účinnosti
Mapování účinnosti

 

 • Vysoce věrné mapování účinnosti – přesnější a robustnější analýza
 • Zvýšení rychlosti výpočtů – lepší model pro využívání více jader, výpočty teplotních přechodových dějů jsou 2 × rychlejší než u předchozí verze
 • Ladění strukturálního modelu NVH – tuhost, frekvence, tlumení, …
   
Image
Ladění parametrů strukturálního modelu
Ladění parametrů strukturálního modelu

HFSS

 • IC mód v HFSS 3D Layoutu nyní zahrnuje podporu i pro šifrované soubory
Image
šifrování
Šifrování – geometrie a pozice viditelné, parametry skryty
 • Nově je zahrnuta i podpora flexibilních a polotuhých DPS v rozložení komponent
Image
Aplikace flex/semirigid materiálů v 3D Layout
Aplikace flex/semirigid materiálů v 3D Layout
 • Vylepšení efektivity využití operační paměti a výpočetní kapacity
 • Dvě nové funkce – export metadat z HFSS Finite Array, automatizace procesu maskování
Image
Automatizace maskovacího procesu v kombinaci s metadaty .csv
Automatizace maskovacího procesu v kombinaci s metadaty .csv

SIwave

 • Integrace SIwave s HFSS nyní zahrnuje simulace blízkých polí – výrazně zvyšuje rychlost simulací např. EMC/EMI aplikacích
Image
Near field simulace EMI
Near field simulace EMI
Image
Vícezónové simulace
Vícezónové simulace

 

 • Podpora vícezónových simulací na DPS – nehomogenita dielektrických vrstev, AC/DC aplikace
 • Vylepšená simulace chlazení v souvislosti s frekvenčními a časovými závislostmi – frekvenční závislost odporu a proudových zdrojů
 • Export výstupů do HTML
 • Další vylepšení kompatibility s modely Icepak, podpory archivování uživatelských modelů a zpracování dat DCIR pro velké projekty
   

Q3D Extractor

 • Vylepšení Q3D solveru – distribuovaná paměť pro CG a nový AC RL solver

EMA

CHARGE Plus

 • Nové adaptivní síťování – vylepšení modelů z pohledu přesnosti v aplikacích plazmových simulací a nabitých povrchů, které vyžadují vyšší rozlišení (plazmový plášť, chemické depozice podpořená plazmovým zdrojem)
 • Nové emisní modely Thermionic a E-field pro emisi elektronů z povrchů do plazmy. Nové modely i pro jiné plyny než vzduch (modelování jiskření, ESD, vn spínače, polovodiče)
 • Možnost automaticky počítat dávky záření na základě částicového toku, specifikovaného v Ansys STK – automatizovaný pracovní postup

EMC Plus

 • Zlepšení výkonu díky GPU-akcelerovanému solveru
 • EMC Plus má aktualizované modelování kabelů pro elektroniku, vozidla, včetně možnosti trojrozměrného vedení kabelů na základě CAD geometrie
 • Nové funkce simulací EMI, včetně výpočtu a vizualizace vyzařovacích diagramů pro vzdálené pole, specifické absorpce SAR i tkáně lidského těla vč. zahrnutí mezinárodních standardů
Image
Modelování kabelů ve vozidle
Modelování kabelů ve vozidle


Icepak

 • Nová technologie fúze sítí (Thermal Mesh Fusion) – umožňuje automatizované rozdělení cílové geometrie na podobné subdomény a poté aplikuje nejvhodnější síť
 • Následné propojení subdomén – automatizovaná tvorba síti pro komplexní CAD systémy
 • Uvedení nového GPU solveru [Beta] – urychlení simulací až 70 ×, dlouhodobý projekt s vývojem v dalších verzích softwaru
Image
Thermal Mesh Fusion
Modelování kabelů ve vozidle

Mechanical

 • Transient Thermal Solver – nový řešič, propojuje technologii sítí HFSS a řešiče Ansys Mechanical, umožňuje nestacionární okrajové podmínky a buzení
 • Thermal & Structural Layout Component – tepelné a konstrukční rozvržení s mapováním tras, variabilní geometrie v DPS vrstvách a kovových frakcí (stejně jako v Icepaku)
   

 

SVS FEM Ansys Update 2024 R1 v 6 městech ČR a SR

Brno, Ostrava, Bratislava, Žilina, Plzeň, Praha

Registrujte se

 

3D Design

Discovery Modeling

 • Nový automatizovaný postup vytváření svarů podporuje import informací o svarech z CAD, automaticky detekuje a vytváří svarové spoje před simulací v softwaru Ansys Mechanical, čímž zkracuje dobu nastavení svaru až 50 ×
Image
Modeling

 

 • Vylepšené digitální propojení mezi systémy Discovery a Ansys Mechanical prostřednictvím inteligentních aktualizací asociativní fyziky umožňuje bezproblémové pracovní postupy od konceptu až po ověření

Discovery Simulation

 • Lokální zjemnění ve fázi Explore umožňuje podchycení a zpřesnění výpočtu tenkých struktur (plechy, mezery, …); snižte požadavky na paměť GPU a zlepšete přesnost 10 × lepším zachycením malých prvků nebo tenkých geometrií
 • Vylepšená robustnost a zasílání zpráv poskytují uživatelům přesnější pokyny, které umožňují lepší rozhodování během nastavování a provádění simulace
 • Nový doplněk optiSLang vytváří bezproblémové propojení mezi projekty Discovery a optiSlang, zefektivňuje proces získávání poznatků z modelů v Discovery a zároveň využívá rychlost simulace pro průzkum návrhového prostoru
Image
Discovery
 • Masivně urychlete přibližný návrh geometrie prostřednictvím výpočetních prostředků připojených na cloudu; spusťte 500 simulací za 10 minut přímo z rozhraní Discovery, abyste rychle identifikovali nejslibnější varianty návrhu, aniž byste museli využívat místní výkonný počítač
 • Možnost spuštění LiveGX solveru přes CPU (Refine)
 • Nelineární kontakty s nulovým koeficientem tření v Explore fázi
 • Volba turbulentního modelu v Explore fázi
Image
Discovery

Explicit

LS-DYNA

 • Nový kontaktní algoritmus pro SPG elementy, který zpřesňuje výsledné silové reakce (např. v simulaci vrtání)
Image
SPG
 • Nová možnost zadat statistické rozdělení vstupních parametrů hmotnosti, objemu, momentů setrvačnosti, poloměrů a vazeb DEM elementů (např. horniny)
Image
DEM
 • Nový parametr JETLEN pro metodu AIRBAG Particle umožňuje přesnější modelování airbagů s lepším zachováním směrového impulsu a minimalizuje nerealistické vzájemné srážky částic.
 • Nová možnost definovat velikost tepelně ovlivněné zóny (HAZ) na skořepinových elementech v blízkosti svarových spojů
Image
HAZ
 • Fázové přeměny prostřednictvím Dual CESE (např. v simulacích kavitace, vypařování, kondenzace, apod.), model je propojený se strukturálním řešičem LS-DYNA a lze jej použít pro řešení FSI problémů s fázovými přeměnami (např. simulace penetrace palivové nádrže letící střelou)
Image
DUAL CESE

LS-PrePost

 • Virtuální tenzometr je nová metoda pro měření přetvoření na povrchu deformované struktury, není k tomuto měření potřeba žádná pre-processingová příprava modelu
 • pyDyna je python nástroj díky kterému lze sestavit vstupní LS-DYNA soubor, předat jej řešiči a zpracovat poté výsledky
 • Save2Buf je nově přidané tlačítko pro rychlé uložení keywordu do clipboardu
Image
Save2Buf

 

 

SVS FEM Ansys Update 2024 R1 v 6 městech ČR a SR

Brno, Ostrava, Bratislava, Žilina, Plzeň, Praha

Registrujte se

 

Vývoj v SVS FEM

ACT, PyAnsys, ...

 • Možnost CPython s dostupností balíčků (nunpy, scipy, matplotlib, ...) pro Mechanical
 • Rozšíření PyAnsys do více jak 20 Ansys modulů (PyGeometry, PyFluent, PyMechanical, PyGranta, ...)
 • Ukázkový příklad od SVS FEM na tvorbu webových aplikací „Elbow PyFluent“
 • Novinky v oblastí aplikací od SVS FEM (M3Opti, GDT, AlphaBetaDamping, ...)

Systémy

Ansys OptiSLang 

Image
Moderní grafické rozhraní
 • Lepší přehlednost vašich projektů s novými widgety (vizuální interaktivní prvky) jako: Connection overview, Placeholders, Project Parameters a dalšími
Image
widgety
 • MOP3 (beta) zahrnuje všechny dosud využívané metamodely optiSLangu plus navíc GARS, SVR a všechny LS-Opt metamodely
 • Lepší provázání s Ansys Discovery a Ansys Fluent
 • Efektivnější optimalizace a robustnost díky optiSLang AI+
Image
Optislang

 

SVS FEM Ansys Update 2024 R1 v 6 městech ČR a SR

Brno, Ostrava, Bratislava, Žilina, Plzeň, Praha

Registrujte se

 

Aditivní výroba

Ansys Additive Manufacturing

 • Nastavení výkonu laseru pro jednotlivé vrstvy u LPBF simulací
 • Uložení a opětovné načítaní průvodce nastavení
 • Vylepšení postupu při použití více podpor
 • Nové možnosti vizualizace G-Code u DED simulací
 • Podpora neplanárních G-Code (Beta)
 • Vylepšení voxelizační metody síťování
 • Vylepšení modulu na kompenzaci geometrie
Image
Ansys Additive

Materiály

Ansys Granta

 • Nový design Ansys Granta Selector
 • Nové a aktualizované materiálové záznamy (elektromagnetismus, aditivní výroba, polymery, …)
 • Vylepšení grafiky u Granta MI
 • Integrace Granta MI do různých inženýrských software
 • Nový doplněk na posouzení udržitelnosti materiálů v Granta MI
Image
Ansys Granta


 

Particleworks

 • Multi-resolution pro rozdělení domény a použití dvou velikostí částic
 • Nový MFPI model pro simulace velmi viskózních kapalin 
 • Simulace sněhu s využitím Snow modelu, u kterého je použita Binghamská kapalina a je možné podchytit specifické chování sněhu
 • Post-processing v Simunima
Image
Particleworks

 

 

SVS FEM Ansys Update 2024 R1 v 6 městech ČR a SR

Brno, Ostrava, Bratislava, Žilina, Plzeň, Praha

Registrujte se