Software Ansys pro rychlejší vývoj bez prototypů

Vytvořeno dne 8. 1. 2024
Image
Ansys obrázek

Vyrábět rychleji. Levněji. Kvalitněji. Méně prototypů, hlubší vhled, rychlejší výstupy, snadná integrace s různými CAD, PLM a IoT platformami. To je výčet hlavních výhod, které vaší firmě může přinést implementace softwaru Ansys. Podle zaměření vaší společnosti můžete získat nejen řešení přesně na míru vašim potřebám, ale i více než třicetileté know-how našich odborníků. Jste připraveni posunout se vpřed mílovými kroky?

Co je Ansys a kde ho uplatníte

Softwary Ansys tvoří početná sada inženýrských simulačních nástrojů, které slouží k modelování, simulaci a analýze různých fyzikálních jevů a procesů pro širokou škálu průmyslových odvětví. Mnoho variant a vzájemná kompatibilita konkrétních systémů nabízí možnost testovat výrobky bez nutnosti nákladné výroby prototypů. Ansys tedy pomáhá inženýrům a vývojářům vytvářet a optimalizovat produkty a systémy ještě před jejich fyzickou výrobou a nasazením. Výhodnou těchto softwarů je především jejich multifyzikálnost.

Pomocí Ansys mohou inženýři:

  • posuzovat pevnost konstrukcí
  • optimalizovat aerodynamiku letadel
  • studovat proudění tekutin v potrubí
  • navrhovat elektrické a elektronické systémy
  • zkoumat tepelné vlastnosti materiálů
  • simulovat chování optických systémů
  • … a mnoho dalšího

Tím Ansys umožňuje předvídat chování a vlastnosti různých komponentů i celých systémů ve virtuálním prostředí.

Díky simulacím a analýzám se dosahuje snížení nákladovosti i časové náročnosti vývoje. Minimalizují se rizika spojená s fyzickými testy, zlepšuje se výkon a spolehlivost produktů a tím celých výrobních procesů. Výsledkem není jen finanční úspora, ale i urychlení vývoje. A to se v konkurenčním prostředí vždycky hodí.

Simulace SVS FEM Ansys
Simulace SVS FEM Ansys

Historie programů Ansys

Historie software Ansys začíná v 60. letech 20. století v laboratořích společnosti Westinghouse, kde se pan John Swanson zabýval myšlenkou automatizace inženýrských výpočtů na bázi metody konečných prvků. Jeho idea nenašla ve Westinghouse pochopení, proto John Swanson v roce 1969 ze společnosti odchází a zakládá vlastní Swanson Analysys Systems Inc. (SASI), ve které pokračuje ve vývoji programu od počátku označovaného jako Ansys (Analysys Systems). V roce 1973 byl na trh uveden první software Ansys, zaměřený na strukturální analýzy. O rok později byl rozšířen o funkce pro simulace teplotních polí. V 80. letech se v SASI soustředí na rozvoj a integraci dalších fyzikálních vlastností, jako jsou například elektromagnetismus a proudění tekutin. V roce 1994 prodává John Swanson společnost SASI, jejímž nástupcem se stává akciová společnost s názvem Ansys Inc.

V 90. letech se Ansys rozšířil na celosvětový trh a stal se leaderem softwarů pro numerickou simulaci v oblasti inženýrství. V roce 2000 byl na trh uveden Ansys Workbench, představující platformu pro integraci různých programů, modulů a funkcí v rámci programové struktury Ansys. Současná nabídka programů zahrnuje jak programy pro jednotlivé fyzikální oblasti inženýrských problémů jako strukturální mechanika, teplotní pole, proudění, elektromagnetické pole a optika, tak i jejich kombinace pro multifyzikální analýzy. Společnost Ansys Inc. máv současné době více než 6000 zaměstnanců, její vývojová kapacita umožňuje neustálé vylepšování a rozšiřování programů o nové funkce a podporu řešení stále složitějších inženýrských problémů.

Dnes programy Ansys používají inženýři a vývojáři po celém světě a je to jedna z nejpopulárnějších a nejvýkonnějších softwarových platforem pro inženýrskou simulaci.

Image
Logotypy Ansys

 

Ansys a studenti

Ansys je užitečným nástrojem pro studenty technických oborů. Umožňuje jim získat praktické zkušenosti s pokročilými simulačními technologiemi, které jsou v moderním inženýrství klíčové.

Pomocí Ansysu mohou studenti simulovat a analyzovat širokou škálu technických problémů, od mechaniky a termodynamiky po elektromagnetismus. Díky tomu mohou lépe pochopit složité koncepty a procesy a získat dovednosti, které jsou v průmyslu vysoce ceněny.

Software Ansys je pro studenty zdarma, což z něj činí ideální volbu pro ty, kteří chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti simulací. Díky bohatým učebním zdrojům a tutoriálům, které Ansys nabízí, se studenti mohou snadno naučit, jak efektivně využívat tento software ve svých projektech a bakalářských i diplomových pracích.

Používání Ansysu v akademickém prostředí může být skvělým základem budoucí kariéry a – představuje pro studenty technických oborů příležitost stát se vyhledávanými odborníky v oblasti inženýrských simulací.

 

Získejte Ansys i pokročilé know-how

Výběrem nejvhodnějšího software z dílny Ansys to u nás nekončí. Jsme především zkušení odborníci s hlubokým vhledem do problematiky a s desítkami let praxe v oblasti numerických simulací. Našim zákazníkům pomáháme s konkrétními řešeními a často se i aktivně podílíme na jejich výzkumu.

Nejste si jistí, jestli je pro vás Ansys vhodný, případně jaké řešení nejlépe vyřeší vaše potřeby?

 

Spojte se s námi, budeme Váš průvodce světem simulací.

 

Začněte používat Ansys zavolejte na +420 543 254 554