SVS FEM simulace Ansys

Ansys EnSight
Software pro vizualizaci a postprocesing výsledků simulací

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

Analyzujte, vizualizujte a prezentujte výsledky simulací pomocí Ansys EnSight.

Ansys EnSight je moderní flexibilní nástroj pro vizualizaci a postprocesing. Umožňuje zpracovávat data z různých i multifyzikálních úloh z proudění, statiky nebo rázových rychlých dějů a mnoha dalších. Umožňuje i přesah mimo produkty Ansys k produktům třetích stran. Pro vyhodnocování je dostupná celá řada analytických nástrojů a metod jako jsou kontury, vektory, objemové rendrování a mnoho dalšího. Lze také provádět srovnávací analýzy až ze 32 různých úloh a dat současně v jednom prostředí. Podporuje paralelní zpracování dat, spuštění jak v interaktivním tak v batch módu a lokální nebo client-server mód práce. Je vhodný pro malé i velké úlohy nad 100 miliónů elementů. Umožňuje automatické vyhodnocování pomocí maker nebo vlastních procedur napsaných pomocí Pythonu, které je možné přímo implementovat do prostředí EnSightu. Pro dosažení velice reálného zobrazování objektů EnSight umožňuje využít textury nebo předdefinované materiály. Nadefinováním osvětlení modelu a společně s raytracingem lze vygenerovat velice moderní, působivý a realitě podobný výstup ve vysokém rozlišení

SVS FEM simulace Ansys

Příklady využití v praxi:

 • Srovnávací analýzy
 • Sdružené FSI úlohy
 • Fluidní, strukturální a explicitní výpočty
 • Automobilový, energetický, stavební, strojírenský, farmaceutický, chemický, potravinářský, vodohospodářský, letecký, obranný průmysl

Klíčové vlastnosti:

 • Zpracovávání velkých i malých modelů
 • Interaktivní i batch mód spuštění
 • Uživatelsky rozšiřitelný a automatizovatelný
 • Různé fyziky i FSI analýzy
 • Srovnávací úlohy včetně měřených dat z experimentů
 • Mnoho možností zobrazování včetně objemového rendrování
 • Realitě blízká vizualizace s vysokým rozlišením

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software