Klíčová role numerických simulací při vývoji a výrobě baterií pro elektromobily

Vytvořeno dne 5. 10. 2023

S postupným zvyšováním povědomí o ekologických dopadech tradičních spalovacích vozidel roste také zájem o elektromobilitu jako jejich udržitelnou alternativu. Klíčovou roli v tomto přechodu hrají numerické simulace, které umožňují efektivnější vývoj a výrobu baterií pro elektromobily. Přečtěte si, jak konkrétně přispívají k rychlejšímu pokroku v oblasti elektromobility.

Image
Baterie a elektromobilita

Co elektromobilita obnáší a jaké jsou její výhody?

Termín elektromobilita označuje provoz vozidel poháněných elektřinou namísto konvenčních paliv. Elektromobily mají na rozdíl od spalovacích motorů elektrický pohon, který zahrnuje baterii, elektromotor a řídící elektroniku. Jejich hlavní předností je nulová emise škodlivých látek do ovzduší, což má pozitivní dopad na životní prostředí.

Jednou z klíčových oblastí, díky které elektromobilita vzbuzuje zájem, je její dlouhodobá udržitelnost. Využívání obnovitelných zdrojů energie pro nabíjení elektromobilů může minimalizovat závislost na fosilních palivech a snížit emise skleníkových plynů. To je důležitým krokem směrem k dosažení globálních cílů v oblasti ochrany životního prostředí a boje proti klimatickým změnám.

Rostoucí infrastruktura nabíjecích stanic pro elektromobily dodává řidičům větší jistotu dojezdu a zvyšuje praktičnost elektromobilů. Moderní technologie také umožňují rychlé nabíjení baterií, což snižuje časovou náročnost a usnadňuje cestování na delší vzdálenosti.

Výzkum a vývoj baterie – srdce elektrovozů

Baterie hrají v elektromobilech klíčovou roli: ovlivňují jejich dojezd, výkon a celkovou udržitelnost. Jejich technologie se během posledních velmi výrazně posunuly k lepšímu, stále však existuje dost prostoru pro jejich další zlepšování.

V elektrovozech jsou díky svým vlastnostem obvykle používány lithium-iontové baterie. Nabízejí vysokou energetickou hustotu, což znamená, že mohou uchovávat velké množství energie v malém objemu. To zase umožňuje elektrovozům dosáhnout výrazného dojezdu a zároveň udržet relativně nízkou hmotnost.

Dalším významným trendem je rozvoj solid-state baterií, které by mohly přinést ještě lepší výsledky ve srovnání s dnešními lithium-iontovými bateriemi. Navíc by mohly přispět ke snížení nákladů na výrobu a recyklaci, což by znamenalo další posun směrem k udržitelnější elektromobilitě.

Vývoj bateriových technologií obecně směřuje k dosažení vyšší kapacity, rychlejšího nabíjení a delší životnosti. Vědci a výrobci se snaží minimalizovat rizika spojená s výbušností či selháním baterií a zároveň snižovat negativní dopad na životní prostředí při výrobě a likvidaci. A právě numerické simulace jsou skvělým nástrojem pro zkoumání těchto aspektů.

 

Nejdůležitější parametry při vývoji baterií:

Inovace v materiálech

Výzkum směřuje k objevování nových materiálů pro elektrody a elektrolyty, které by zvýšily energetickou hustotu, životnost a bezpečnost baterií.

Dojezd a energetická hustota

Jedním z klíčových cílů vývoje baterií je zvýšení dojezdu elektrovozů na jedno nabití. Toho lze dosáhnout zvýšením energetické hustoty baterií, což umožní vozidlům ujet větší vzdálenost bez nutnosti častého dobíjení.

Rychlé nabíjení

Dlouhé doby nabíjení jsou jedním z hlavních důvodů obav u potenciálních zákazníků elektrovozů. Vývoj rychlých nabíjecích technologií je proto nezbytným krokem směrem k jejich pohodlnějšímu a praktičtějšímu používání.

Recyklace a udržitelnost

S narůstající výrobou elektrovozů se zvyšuje také množství starých baterií, které je třeba zpracovat. Výrobci se soustředí na vývoj metod recyklace a druhovýroby, aby minimalizovali negativní dopad na životní prostředí.

Výrobní procesy

Výroba baterií je náročný proces, který zahrnuje složité chemické reakce a technologie. Automatizace výrobních linek a zlepšení v procesech jsou klíčové pro snížení nákladů a zvýšení kvality baterií.

Lokální výroba

Některé automobilky zvažují výrobu vlastních baterií, aby byly nezávislé na dodávkách a mohly lépe kontrolovat kvalitu a náklady. Toto rozhodnutí může mít významný vliv na celý průmysl.

Nástup Solid-State baterií

Výzkum solid-state baterií nabízí perspektivní budoucnost. Tento druh baterie slibuje vyšší energetickou hustotu, rychlejší nabíjení a delší životnost. Jejich uvedení na trh by mohlo znamenat revoluci v elektromobilitě.

Ne nadarmo se vývojem a výrobou baterií zabývají významné technologické společnosti, jako je Tesla, LG Chem, Panasonic, BYD, Samsung SDI, A123 Systems nebo německá Varta AG.

František Šťastný

Poslechněte si další díl podcastu Svět inovací, který je věnován právě bateriím a elektromobilitě. Hostem pořadu byl pan František Šťastný ze společnosti nano power a.s. O výrobě baterií pro elektormobilitě toho ví jako jeden z mála v České republice opravdu hodně.

Poslechněte si podcast

Proč se o elektromobily zajímáme my?

Vývoj elektromobilů s sebou přináší inovace v oblasti designu a technologií. Nabízejí tichý chod, nízké provozní náklady a různé funkce spojené s konektivitou a automatizací. To zvyšuje komfort a zážitek z jízdy a podporuje přechod k modernějším a udržitelným způsobům dopravy.

Nepopiratelným faktem zůstává, že i elektromobilita má své výzvy, jako jsou výroba a recyklace baterií, infrastruktura nabíjecích stanic a cenová dostupnost. Díky rostoucímu zájmu investorů se však tyto výzvy postupně řeší a elektromobilita se stává reálnou alternativou, kterou je třeba brát v potaz a neustále vyvíjet.

Jakým způsobem lze inovovat tak složité systémy? Odpovědí jsou numerické simulace Ansys.

 

Jak lze využít numerické simulace při výrobě lithium-iontových baterií?

Numerické simulace jsou klíčové pro optimalizaci vývoje a výroby lithium-iontových baterií. Umožňují detailní analýzu a testování různých aspektů baterií ještě předtím, než jsou fyzicky vyrobeny. Tím pomáhají zkrátit vývojový čas, snížit náklady a zvýšit bezpečnost a výkon baterií.

Návrh elektrod a materiálů

Nemerické simulace umožňují zkoumat interakce mezi elektrody a elektrolytem, což pomáhá vylepšovat výkon a životnost baterií. Designérům umožňují testovat různé materiály, struktury a konfigurace elektrod a předvídat jejich chování v různých podmínkách.

Teplotní simulace baterie

Teplota

Simulace teploty baterií jsou zásadní při optimalizaci chlazení a tepelného řízení. Přesné modelování tepelných toků a distribuce tepla v bateriích zabraňuje přehřívání, což může prodloužit životnost baterií a zvýšit bezpečnost.

Životnost a degradace

Pomocí simulace umožňují předpovědět degradační procesy v bateriích a jejich vliv na životnost. To pomáhá inženýrům optimalizovat parametry baterií tak, aby byla jejich životnost co nejdelší.

Elektrochemické procesy

Modelování elektrochemických procesů, které probíhají během nabíjení a vybíjení baterií, pomáhá porozumět chování baterií v různých režimech a optimalizovat jejich výkon.

Bezpečnost

Simulace také pomáhají předvídat chování baterií v extrémních podmínkách, jako je přetížení, nadměrné vybíjení nebo mechanické poškození. To je klíčové pro zajištění bezpečnosti baterií i uživatelů.

Vývoj inovativních konceptů

Pomocí numerických simulací mohou inženýři testovat nové koncepty baterií a optimalizovat je ještě před fyzickým vývojem. Tím se urychlí vývoj nových typů baterií s vylepšenými vlastnostmi.

Ekonomická efektivita

Prostřednictvím numerických simulací je možné optimalizovat výrobní procesy, což snižuje náklady na vývoj a výrobu baterií a zvyšuje jejich efektivitu.

Celkově lze říci, že numerické simulace přinášejí značné úspory času, finančních prostředků a zdrojů při vývoji a výrobě lithium-iontových baterií. Díky nim lze rychleji a efektivněji vyvíjet nové baterie s vylepšenými vlastnostmi a optimalizovat výrobní procesy, což přispívá k rychlejšímu pokroku v oblasti elektromobility.

 

Zaujalo vás využití numerických simulací při vývoji baterií?

Naše společnost SVS FEM je připravena vám poskytnout komplexní podporu a odborné znalosti v celé oblasti numerických simulací.

Poptejte u nás řešení