ANSYS Fluent

ANSYS Fluent software nabízí fyzikální modely zaměřené na modelování proudění, turbulence, přenosu tepla a chemických reakcí pro průmyslové aplikace – počínaje např. prouděním vzduchu přes křídla letadla a spalování v peci k bublinkovým sloupcům na ropných plošinách, od simulace krevního řečiště po výrobu polovodičů či od pohody bydlení až po čistírny odpadních vod. Fluent pokrývá široký rozsah včetně specializovaných modelů s možnostmi modelování aero-akustiky, spalování v motorových komorách, lopatkových strojů a vícefázových systémů.

 • Analýza proudění v potrubním systému
 • Topologická optimalizace zadní části karoserie osobního automobilu
 • Výkonové charakteristiky Peltonovy turbíny
 • Parametrická optimalizace zpětné klapky
 • Simulace spalování v koksárenské věži
 • Simulace chlazení elektromotoru
 • Analýza proudění ve výrobní hale
 • Numerická simulace zamlžování/odmlžování světel osobního automobilu
 • Predikce hluku od proudění v kabině automobilu
 • Optimalizace lopatek vícestupňové turbíny
 • Simulace procesu chlazení vysokoteplotního média v potrubním systému
 • Simulace zhášení v koksárenském provozu
 • Predikce emisní zátěže vysokovýkonového spalovacího zařízení
 • Optimalizace chlazení turbogenerátoru

Efektivní a flexibilní pracovní postup

Fluent je plně integrován do prostředí ANSYS Workbench, což je platforma určená pro efektivní a flexibilní pracovní postupy, které disponují CAD asociativitou a výkonnými funkcemi v modelování geometrie a síťování. Integrovaný správce parametrů umožňuje snadno provádět parametrickou průzkumovou analýzu.

Zaměření na vázané fyzikální úlohy

Nabízí hlubší vhled do komplexní a často neintuitivní interakce způsobené  fyzikálními účinky tekutin, jako je například interakce tělesa a tekutiny (FSI). ANSYS CFD je plně integrován s ANSYS Workbench a poskytuje plnou obousměrnou interaktivitu s ANSYS Mechanical, ANSYS Maxwell a dalšími simulačními technologiemi.

Spolehlivé řešení složitých modelů

Fluent nabízí možnost modelování nejobtížnějších úloh spojených se simulací účinků tekutin a souvisejících fyzikálních jevů s maximální přesností. CFD uživatelé řeší sofistikované modely vícefázových toků, chemických reakcí i spalování. Můžete snadno modelovat i složité viskózní a turbulentní proudy, vnitřní a vnější toky, predikovat hlukovou zátěž či přenos tepla s radiací i bez ní.

Modelování turbulentního proudění

ANSYS Fluent klade zvláštní důraz na rozsah a kvalitu nabízených modelů turbulence, tak aby dokázaly postihnout účinky turbulence přesně a efektivně. Několik inovativních modelů, jako je například Menter-Langtry g-q přechodový laminárně-turbulentní model™, je k dispozici pouze v prostředí Fluentu.

Kondukční/konvekční přenos tepla a záření

Fluent řeší všechny typy přenosu tepla v tekutinách a mezi tekutinami a pevnými látkami - transparentní, semi-transparentní záření, radiace neprostupných látek. Můžete si vybrat z různých spektrálních modelů zohledňujících závislost na vlnové délce včetně simulace rozptylu.

Vícefázový tok

Kompletní sada modelů pro popis interakce mezi několika fázemi tekutin, jakými mohou být např. plyny a kapaliny, rozptýlené částice, kapičky a volná hladina.

Proudění s probíhajícími chemickými reakcemi

Ať se již jedná o simulaci spalování v plynových turbínách, automobilových motorech nebo uhelných pecích, či posouzení požární bezpečnosti uvnitř a vně budov či jiných staveb, poskytuje ANSYS Fluent bohatý rámec pro modelování chemických reakcí a spalování spojených s prouděním tekutin. ANSYS Fluent řeší nepředmíchané, částečně předmíchané nebo předem promísené spalovací modely pro přesnou predikci šetřených parametrů, jako je např. rychlost plamene, poloha plamene či jeho teplota.

Akustika

ANSYS Fluent počítá hluk, který je důsledkem nestabilního kolísání tlaku, a dokáže řešit akustické simulace.

Interakce tekutin a pevných látek

Fluent v součinnosti  s produkty ANSYS na mechaniku pevných látek umožňuje modelovat účinky pohybu těles na proudění tekutiny  prostřednictvím jednotného uživatelského prostředí Workbench. Uživatelé Fluentu tak mohou řešit robustní a přesnou obousměrnou FSI analýzu, aniž by bylo nutné zakoupit, spravovat a konfigurovat nástroje třetích stran a speciální nástroje pro pre- a post-zpracování.

Optimalizujte svůj model - automaticky

Optimalizační nástroje Fluentu nabízejí automatickou modifikaci geometrických parametrů, dokud nebudou splněny vaše optimalizační podmínky, například aerodynamický tvar vozu nebo křídla letadla či optimalizovaný průtok v tryskách a kanálech.

Fluent nabízí rovněž průlomový adjoint řešič, který modifikuje hranice sítě pro dosažení požadované změny. Adjoint řešič je zajímavým nástrojem, který může posloužit jako nástroj pro změnu/zlepšení geometrie vašeho produktu, která by byla obtížně a nákladně dosažitelná jinými postupy.

Fluent pro CATIA V5

Tento volitelný modul plně integruje ANSYS Fluent do prostředí CATIA V5 pro řízení životního cyklu výrobku (PLM). Tím snižuje čas cyklu pro výpočetní mechaniku tekutin (CFD analýzy) a umožňuje přístup založený na simulaci konstrukce, ve kterém se váš model, analýza a optimalizace stávají součástí rámce jednotného pracovního postupu prostředí CATIA V5 PLM.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin