Numerická analýza mechaniky tekutin

Předvídání a řízení toku tekutin je rozhodující pro optimalizaci účinnosti celé řady produktů a procesů, ať se již jedná o spalování plynů v automobilovém motoru, pohyb chemickým roztokem přes porézní oblasti ve formaci břidlicového plynu, komplexní průchod vzduchu skrz tryskový motor turbíny, nebo o přenos tepla mezi složkami s plošnými spoji. ANSYS CFD řešení vám nabízí možnost modelovat a simulovat všechny fluidní procesy - včetně vázaných interakcí tekutina-pevná látka - takže můžete mít jistotu, že váš produkt bude nabízet optimální odezvu s dostatečným předstihem před realizací prvního prototypu. Přehledová tabulka vlastností dřívějších CFD produktů r17.0.

Aplikace

 • Jednofázové inertní proudění
 • Přenos tepla
 • Proudění částic
 • Pohyb volné hladiny (vícefázové proudění)
 • Disperzní vícefázové proudění
 • Reaktivní proudění a spalování
 • Lopatkové stroje
 • Tvarová optimalizace
 • Simulace viskózních materiálů
 • Interakce tekutiny a pevné látky
 • Přenos tepla při interakci tekutiny a pevné látky
 • Simulace namrzání/zamlžení
 • Extrémně náročné výpočty (HPC) CFD
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin