SVS FEM simulace Ansys

Ansys Chemkin-Pro

Software pro modelování chemických reakcí, validaci použitých schémat a pro predikci emisí patří ke standardu pro vývoj v oblasti spalování.

Nezávazně poptat Školení Vyzkoušet

SVS FEM simulace Ansys

Příklady využití v praxi:

 • Výpočet emisí NOx pro spalovací komoru
 • Určení adiabatické teploty spalování plynných a kapalných paliv
 • Určení rychlosti hoření plamene pro směs vodíku a metanu
 • Vytváření flameletu pro následné využití v CFD simulaci
 • Vytváření redukovaných a tzv. skeletal mechanismů pro rozsáhlá reakční schémata
 • Úpravy existujících a tvorba nových reakčních mechanismů
 • Výpočet sítě chemických reaktorů pro spalovací komoru za účelem určení emisí NOx

Klíčové vlastnosti:

 • Rozsáhlá materiálová databáze s vlastnostmi mnoha chemických sloučenin
 • Připravené mechanismy chemických reakcí pro širokou paletu aplikací
 • Tvorba tabulek s rychlostí hoření pro CFD výpočty
 • Tvorba flameletů pro CFD výpočty (např. FGM)
 • Analýza reakčního schématu
 • Citlivostní analýzy chemických reakcí
 • Simulace spalování ve spalovacích motorech včetně predikce vzniku sazí a nežádoucích emisí
 • Predikce tvorby sazí
 • Povrchové reakce
 • Rychlé numerické simulace 0D a 1D plamenů
 • Analýzy chemické depozice z plynné fáze pro predikci povlakování

Doplňující informace:

 • Chemkin Solver je součástí Ansys Fluent pro výpočty spalování

Bonusy:

 • Propojení s Material Fuel Library
 • Propojení s Ansys Energico pro automatizovanou tvorbu sítí chemických reaktorů
 • Propojení s GT-Suite

Soubory ke stažení

Mám zájem o software