Ansys 2022 R2 – Novinky

Vytvořeno dne 27. 7. 2022

Přejděte na oblast novinek 2022 R2, která Vás zajímá:

Mechanika | Proudění | Elektromagnetismus | 3D design | Explicit | Systémy | Materiály

Mechanika

Ansys Mechanical

 • Nové metody pro detekci kontaktu kombinující integrační body a uzlové hodnoty  
 • Vylepšený výpočet referenčních hodnot silové konvergence pro kontaktní analýzy  
 • Simulování šíření současně více trhlin v lomové mechanice (SMART fraction mechanics)  
 • Možnost používat delších názvů (max 256 znaků) při definici komponent (Named Selection) 
 • Import výsledků z textového souboru (User defined results)
Ansys Mechanical 2022 R2

Ansys Maxwell

 • Sdružené úlohy Ansys Maxwel - Ansys Motion
 • Translační pohyb s kontaktem mezi pohyblivými a stacionárními částmi 
 • Tenké a izolační vrstvy v řešiči 3D AC Conduction
 • Prostorové a časové FFT ve 2D a 3D tranzientních simulacích 

 

 • Nelineární materiály v elektrických tranzientních simulacích
 • Export ekvivalentních obvodů z 2D designů elektrických strojů se zešikmením drážek 
 • Export harmonických sil na základě elementů 
 • Výpočet harmonických sil z dílčí simulace plného 3D modelu 
 • Vylepšení výpočtu povrchových a objemových sil
SVS FEM simulace Ansys
SVS FEM simulace Ansys
SVS FEM simulace Ansys
SVS FEM simulace Ansys

Proudění

Ansys Fluent

 • Rozšířená podpora dalších modelů pro GPU výpočty ve Fluentu 
 • Nové API pro přístup k Fluentu pomocí programovacího jazyka Python (pyFluent) dostupné jako open-source na GitHub 
 • Možnost vytvářet strukturované hexa sítě ve Fluent Meshing 
 • Nově validované modely pro spalování vodíku
Ansys Fluent 2022 R2

Ansys CFX

 • Rozšířené možnosti pro hybridní sítě (konformní hex-tet sítě) v TurboGrid 
 • Možnost vytvářet zaoblení bezi lopatkou a hubem přímo v TurboGrid 
 • Zrychlení Pre- a Post-processingu v CFX-Pre a CFD-Post pomocí vícevláknového přístupu 
 • Vylepšená podpora Aeromechanických analýz pomocí SystemCoupling 
 • Nové možnosti v monitorech - přidaná proměnná Coefficient of Variation 
 • Nový CFX plugin pro optiSlang
Ansys CFX 2022 R2

Ansys Ensight

 • Podpora vyhodnocování lopatkových strojů s odpovídající topologií a s přímou vazbou na CFX 
 • Nové možnosti renderování povrchů z SPH simulací 
 • Vylepšené renderování objektů s vloženým obrázkem na pozadí 
 • Nové možnosti ve vyhodnocování analýz z LS-DYNA
Ansys Ensight 2022 R2

Elektromagnetismus

Ansys HFSS a Ansys HFSS 3D Layout

 • Podpora 3D Layout komponent pro fúzi sítí
 • Simulace RF výbojů + rozšířené knihovny plynů 
 • Možnost náhrady OP FEBI radiací pro adaptivní zjemňování 
 • Lehčená geometrie pro hybridní FEM-MoM analýzy 
 • Snížené nároky na paměť pro úlohy s velkým počtem buzení 

 

 • 3D pole komponent na platformě SBR+
 • Vliv ztrátových materiálů na výpočet směrovosti (SBR+)  
 • Nová automatická možnost výběru přímého nebo iterativního řešiče 
 • Vylepšené booleovské operace pro geometrii integrovaných obvodů
SVS FEM simulace Ansys
SVS FEM simulace Ansys
SVS FEM simulace Ansys

Ansys Icepak

 • Vykreslování proudnic v komerční verzi 
 • Podpora parametrů žeber v modelech chladičů 
 • Předávání tepelných roztoků do programu Sherloc
Image
SVS FEM simulace Ansys

 

 • Podpora importu PCB IDF pro vrtané otvory a výřezy 
 • Automatizovaná tvorba Icepak designů z HFSS, Maxwell a Q3D 
 • Vylepšení importu z prostředí klasického Icepak 
 • Vylepšený výkon a přesnost síťování
Image
SVS FEM simulace Ansys

Ansys Mechanical AEDT

 • Řízení konvergence pro nelineární úlohu 
 • Možnost zahrnout tepelný tok do souhrnu pole 
 • Podpora tepelných kontaktů 
 • Automatizovaná tvorba modelu z HFSS, Maxwell a Q3D 
 • Vylepšené automatické síťování 
 • Možnost zahrnout reakční síly do souhrnu pole
SVS FEM simulace Ansys

3D Design

Ansys Discovery

 • Nový nástroj na označení a popis šroubových spojů – lze definovat předpětí šroubu (Explore & Refine)
Image
SVS FEM simulace Ansys
 • Nový omezující parametr při topologické optimalizaci – minimální výrobní tloušťka (Explore) 
 • Nelineární kontakty v Beta testování (Explore - Beta) 
 • Využití porózní zóny (Explore & Refine)  
 • Nově jsou k dispozici elektromagnetické simulace antén pro jejich předběžný návrh (Refine)
Image
SVS FEM simulace Ansys
 • Dostupné další parametry k posouzení kvality sítě a možnost sledování daného parametru pomocí Monitors (Refine) 
 • Nový nástroj na vyhledání malých těles, povrchů a nápisů, ze kterých lze vytvořit Named Selection, odstranit je nebo zjednodušit 
 • History tracking náčrtů (Sketches) a možnost úpravy a definice jednotlivých blok pomocí skriptu

Workbench Additive

 • Výrazné zvýšení rychlosti simulací
  • Využití Mechine Learning algoritmu k přesným, ale až o 3 řády rychlejším simulacím
 • Vylepšení workflow
  • Automatická iterativní kompenzace deformací po tisku
  • Predikce deformací a smrštění dílů tištěných metodou Metal Binder Jet/Sintering
  • Beta feature: Non-planar baseplate
 • Zvýšení přesnosti simulací
  • Funkcionalita zahrnutí vlivu scan patternu přidána do Workbench Additive
  • Možnost zahrnutí radiace do simulace 
  • Simulace DED metody tisku
SVS FEM simulace Ansys

Explicit

LS-DYNA

Workbench LS-DYNA

 • Příprava a vyhodnocení kompozitních materiálů díky Ansys Composite PrepPost (ACP) 
 • Rozšíření LS-DYNA materiálových modelů dostupných skrze engineering data v Ansys Workbench (kompozity, pěny, gumy, modely porušení materiálu *MAT_ADD_DAMAGE a *MAT_ADD_EROSION) 
 • Adaptive Solid to SPH – automatické nahrazení objemových prvků SPH prvky v případě porušení objemových prvků 
 • Fluent - LS-DYNA jednocestný coupling tlaků 
 • Výchozím řešičem je R13.1 

LS-DYNA R13.1

 • Multi-scale co-simulace - díky zahrnutí meso-scale efektů do macro-scale simulací můžete lépe predikovat globální odezvu struktury 
 • Nová provázanost LS-OPT (optimalizační nástroj šitý na míru pro LS-DYNA) a Ansys OptiSLang 
 • Podpora modelu porušení GISSMO v 2D XFEM
SVS FEM simulace Ansys

Ansys Forming

 • Nová funkce „stoning“, která umožňuje snadnější vyhodnocení kvality výsledných povrchů 
 • Nově je možný přímý import CAD souborů z UG, Catia v.5, Solidworks, Solidedge a Inventor 
 • Zlepšení adaptivního síťování, které zajemnění sítě lépe zaměří pouze na oblasti, kde je to zapotřebí
SVS FEM simulace Ansys

Systémy

Ansys OptiSLang

 • Nový skalární MOP – přehlednější UI, vylepšená architektura 
 • Predikce signálu pomocí strojového učení 
 • „One-Click-Optimization“ (beta) - umělá inteligence spustí několik optimalizačních úloh současně a automaticky vybírá a upravuje nastavení algoritmu 
 • Fluent node (beta) – napojení CAS/FLPRJ souborů, fluent meshing, journaling, … 
 • CFX node (beta) – využití *.def souborů, automatický výběr parametrů podle CCL kódu, automatický výběr výstupních parametrů podle mondata.csv
Image
SVS FEM simulace Ansys

Ansys Sound

 • Skriptování s využitím Ansys DPF (C# a Python) a pluginu sound_dpf 
 • Výpočet lineárních RMS hodnot ze vstupního signálu
SVS FEM simulace Ansys

Materiály

Granta

 • Rozšíření a aktualizace materiálových databází
 • Nový produkt: Granta Data – přístup k materiálovým datům
Image
SVS FEM simulace Ansys

Ansys 2022 R2  můžete stahovat z  Ansys Customer Portálu.
Stahujte také  Ansys Electronics Desktop Student 2022 R2. Postačí i  Váš soukromý e-mail.