Školení pro ANSYS Fluids

Kurz je vhodný pro zkušenější uživatele CFD technologií. Ačkoliv Polyflow využívá vlastní solver, je výhodné mít alespoň průměrné znalosti z mechaniky tekutin a znalost viskoelastických materiálů je rovněž nezanedbatelné plus. Školení se soustředí na nejdůležitejší vlastnosti řešiče v podobě tažení (extruding) a tváření materiálu (lisování, vyfukování, vytlačování,...). Účastníci se prakticky seznámí s řadou modelů převzatých z reálných technologií. Školení je vhodné zejména pro výpočtáře z oblastí různých těsnících prvků, zpracování polymerů a výroby plastových výorbků.

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube