blog

Ansys Workbench Mechanical - Thermal

Školení

mechanika
Trvání
2 dny
Úroveň
Základní
Forma
Interaktivní
Cena
19 500 Kč

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou teplotních výpočtů. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

  Obsah školení:

  • Příklady aplikací a teoretický základ teplotních výpočtů, specifika MKP
  • Typy teplotních okrajových podmínek, tepelné vlastnosti a teplotní závislosti materiálů
  • Kontrola výsledků teplotních výpočtů, energetická bilance
  • Simulace teplotních kontaktů těles, specifika kontaktních algoritmů a jejich parametry
  • Nelineární teplotní analýza, zdroje nelinearit, princip nelineárních výpočtů, kritéria konvergence,
   vyhodnocení výsledků nelineární analýzy
  • Analýza nestacionárních teplotních dějů, princip a parametry časové integrace, volba velikosti
   časového kroku, vyhodnocení výsledků transientní analýzy
  • Zadávání komplexních, časově i prostorově proměnných okrajových podmínek a zatížení
  • Speciální teplotní prvky a příklady jejich využití
  • Radiace - teoretický základ a simulace
  • Simulace změny skupenství
  • Simulace sdružených úloh

  Mám zájem o školení

  zpracováním osobních údajů

   

  Obecné informace ke školením

  • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
  • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
  • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
  • Součástí školení jsou praktické příklady.
  • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
  • Začátek školení je v 9 hod. a trvá zhruba do 17 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
  • Během školení je zabezpečen oběd.
  • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
  • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení (neplatí pro Školení Ansys 365).
  • Slevy nelze sčítat.
  • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu (neplatí pro Školení Ansys 365):
   - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
   - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
  • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
  • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
  • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).