blog

Ansys Workbench Mechanical 2

Školení

mechanika
Trvání
1 den
Úroveň
Základní
Forma
Interaktivní
Cena
11 000 Kč

Vypsaný termín

5. 9. 2024
7. 11. 2024

Cílem tohoto školení (navazujícího na školení Workbench Mechanical 1) je seznámit uživatele s dalšími metodami modelování v prostředí Workbench Mechanical, které zahrnují nastavení lineárních kontaktních rozhraní, řešení modální a teplotní analýzy, aj. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech v oblasti statiky, stability, tepla a dynamiky (modální analýza). Doporučujeme toto školení absolvovat společně se školením Workbench Mechanical 1.

  Obsah školení:

  • Connections – Nastavení lineárních kontaktních rozhraní (trvalá vazba sítí) a úvod do nelineárních jednostranných vazeb
  • Remote Points – Používání vzdálených bodů (soustředěné hmoty, síly, okrajové podmínky, spoje, …) a jejich algoritmy (vazebné rovnice, …)
  • Multi-step solution – Nastavení analýz s více zátěžnými stavy (kombinace zátěžných stavů, princip superpozice, …)
  • Modal Analysis – Výpočet vlastních tvarů kmitání a odpovídajících frekvencí (nastavení, okrajové podmínky, vyhodnocení, …)
  • Steady-State Thermal Analysis – Výpočet ustáleného teplotního pole (okrajové podmínky, nastavení řešiče, vyhodnocení, …)
  • Thermal-Stress Solution – Výpočet sdružené teplotně-napjatostní úlohy (přenos teplot z teplotní úlohy na vynucené teplotní deformace v návazné strukturální úloze)
  • Eiegenvalue Buckling  – Výpočet vlastních tvarů při ztrátě stability a odpovídajících násobků zatížení pro stanovení kritického zatížení
  • Sub-modeling – Sestavení detailních výpočtových modelů zatížených na základě globálního výpočtového modelu s užitím mapovaní pole posunutí na hraniční uzly detailního submodelu

  Mám zájem o školení

  zpracováním osobních údajů

   

  Obecné informace ke školením

  • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
  • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
  • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
  • Součástí školení jsou praktické příklady.
  • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
  • Začátek školení je v 9 hod. a trvá zhruba do 17 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
  • Během školení je zabezpečen oběd.
  • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
  • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení (neplatí pro Školení Ansys 365).
  • Slevy nelze sčítat.
  • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu (neplatí pro Školení Ansys 365):
   - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
   - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
  • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
  • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
  • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).