Blog

Simulace sypkých hmot v Ansys Rocky – pokročilí

Školení

mechanika
Trvání
1 den
Úroveň
Pokročilá
Forma
Interaktivní
Cena
17 000 Kč

Cílem je, abyste po absolvování školení byli schopni samostatně pracovat s pokročilými modely, které Ansys Rocky nabízí a dokázali efektivně řešit úlohy z Vaší oblasti sypkých hmot a flexibilních vláken. Na základě individuální domluvy bude školení zaměřeno na provázané úlohy s produkty Ansys – Fluent, Mechanical, nebo Motion. Součástí bude také úvod do skriptování pro automatizované nastavení simulací pomocí programovacího jazyka Python a ukázky práce s rozšiřujícími moduly.
Jedná se o školení, které Vás naučí pracovat s pokročilými možnostmi moderního nástroje pro numerické simulace částicových systémů (sypkých hmot, flexibilních vláken, vlastně definované tvary částic). Podle individuální domluvy může být školení zaměřeno na oblasti provázaných úloh sypkých hmot s prouděním tekutin (Lattice Boltzmann method, Rocky-Fluent, SPH metoda v Rocky), pevnostními analýzami (Rocky-Mechanical, export sil do textového souboru) nebo pohybovými analýzami (Rocky-Motion). Z oblasti proudění tekutin se bude jednat o zaměření na odporovou sílu v jedno nebo dvoucestném provázání a přestup tepla. Dále nový model využívající SPH metodu pro popis kapalin. Z oblasti pevnostních úloh půjde především o převod namáhání pevných struktur vlivem silového působení částic do detailní analýzy v Ansys Mechanical. V případě pohybu tuhých těles bude možné řešit provázané úlohy, kdy je pohyb složitějších sestav odvozen od interakce s částicemi (např. pojezd vozidel, nakládka materiálu nebo pohyb sněžného skútru).

Požadavky:

 • Znalost základní práce v Rocky – absolvování úvodního školení (Simulace sypkých hmot v Rocky)

Obsah školení:

 • DEM-CFD coupling nebo DEM-FEA coupling nebo DEM-Motion coupling
 • Analýzy s přestupem tepla
 • Flexibilní vlákna
 • Skriptování pro automatizaci pre- a post-processingu v Pythonu
 • Moduly rozšiřující Rocky

Mám zájem o školení

zpracováním osobních údajů

 

Obecné informace ke školením

 • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
 • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
 • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
 • Součástí školení jsou praktické příklady.
 • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
 • Začátek školení je v 9 hod. a trvá zhruba do 17 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
 • Během školení je zabezpečen oběd.
 • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
 • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení (neplatí pro Školení Ansys 365).
 • Slevy nelze sčítat.
 • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu (neplatí pro Školení Ansys 365):
  - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
  - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
 • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
 • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
 • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).