Blog

Ansys Fluent - Multiphase (Vícefázové proudění)

Školení

mechanika
Trvání
2 dny
Úroveň
Pokročilá
Forma
Interaktivní
Cena
29 000 Kč

Vícefázové proudění hraje často klíčovou roli v průmyslových procesech. Pochopení vícefázovéých a souvisejících jevů je důležité pro optimalizaci jak procesů tak výrobků. Vícefázové modely v Ansys Fluent jsou schopny zachytit celou škálu vícefázových aspektů. CFD simulace mohou výrazně přispět k porozumění vašich vícefázových úloh.

Požadavky:

  Obsah školení:

  • Úvod do terminologie vícefázového proudění, možnosti modelování ve Fluentu
  • DPM model částic a kapek
  • Nastavení modelu ve Fluentu a jeho možnosti
  • Okrajové podmínky, stacionární a nestacionární sledování částic
  • Vyhodnocení výsledků DPM simulace
  • Volume of Fluid (VOF) model
  • Modelování volné hladiny, identifikace mezifázového rozhraní
  • Povrchové napětí a kapilární síly u stěny
  • Speciální případy – otevřený kanál, útlum turbulence, přestup hmoty a tepla
  • Okrajové podmínky, nastavení řešiče pro VOF
  • Modelování rozhraní plyn-kapalina, Euler-Lagrangian a Eulerian přístup, silové účinky na fázové rozhraní
  • Proudění s vysokou hustotou částic, základní druhy proudění, výběr vhodného modelu, představení jednotlivých přístupů, doporučený postup řešení
  • Populance Balance Modelling (PBM), využití pro popis vývoje velikosti částic (kapek i pevných částic), nastavení modelu a jeho použití ve Fluentu
  • Fázová přeměna – kavitace, vypařování, kondenzace, var, model mokré páry
  • Modelování turbulence ve vícefázových úlohách, modelování tenkého Eulerovského filmu na stěně, eroze stěn
  • Uživatelem definované funkce (UDF) pro oblast vícefázového proudění
  • Rozstřik kapaliny (sloshing), plnění domény kapalinou

  Mám zájem o školení

  zpracováním osobních údajů

   

  Obecné informace ke školením

  • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
  • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
  • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
  • Součástí školení jsou praktické příklady.
  • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
  • Začátek školení je v 9 hod. a trvá zhruba do 17 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
  • Během školení je zabezpečen oběd.
  • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
  • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení (neplatí pro Školení Ansys 365).
  • Slevy nelze sčítat.
  • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu (neplatí pro Školení Ansys 365):
   - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
   - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
  • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
  • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
  • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).