blog

Ansys Workbench Mechanical 1

Školení

mechanika
Trvání
2 dny
Úroveň
Základní
Forma
Interaktivní
Cena
19 500 Kč

Vypsané termíny

3.–4. 9. 2024
5.–6. 11. 2024

Cílem tohoto základního školení je seznámit nové uživatele a začátečníky s prostředím softwaru Ansys Workbench Mechanical a na praktických příkladech zvládnout výpočty z oblasti lineární statiky. Dohromady se školením Workbench Mechanical 2 uživatel získá základní dovednosti v prostředí Workbench Mechanical. Proto doporučujeme tato školení absolvovat společně.

 

  Obsah školení:

  • FEM – Úvod do teorie a aplikace MKP (na vyžádání během školení)
  • User Interface – Uživatelské prostředí softwaru Ansys Workbench (řízení projektů, návaznosti úloh, …)
  • Preprocessing – Příprava výpočtových modelů:
   • Geometry Import – Import CAD geometrií (2D nebo 3D, objemová, plošná a liniová tělesa, parametrů, skupin výběrů entit, souřadnicových systémů, …)
   • Selecting – Selektování entit (výběr objemů/ploch/hran/bodů, pojmenované skupiny výběrů, …)
   • Virtual Topology – Úprava geometrického modelu za účelem aplikace okrajových podmínek a zjednodušení síťování
   • Meshing – Vytvoření sítě konečných prvků (lokální a globální ovládání generovaní sítě, druhy sítí, …)
   • Static Structural Analysis – Okrajové podmínky a zatížení (silové, deformační, plošné, objemové, soustředěné, …)
   • Rigid/Flexible Bodies – Redukce modelu tělesa na jeden uzel s šesti stupni volnosti
   • Multi-body Parts – Úvod do řešení sestav (sdílení topologie, spojitost sítě, lepené kontakty, …)
   • Remote Points – Úvod do používání vzdálených bodů (soustředěné hmoty, síly, okrajové podmínky, spoje, …)
  • Analysis Settings – Nastavení řešiče statických strukturálních úloh (typy řešičů, výstupní veličiny, krokování, …)
  • Postprocessing – Získávání výstupů pro vyhodnocení výsledků (posunutí, napětí, reakce, grafy, …), konvergence sítě (ověření výskytu singularit) a přesnost řešení (odhad chyby)
  • Parametrization – Parametrizace úloh (sestavování návrhových bodů ze série vstupních a výstupních parametrů, tabulkové a grafické výstupy pro vyhodnocení)

  Mám zájem o školení

  zpracováním osobních údajů

   

  Obecné informace ke školením

  • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
  • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
  • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
  • Součástí školení jsou praktické příklady.
  • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
  • Začátek školení je v 9 hod. a trvá zhruba do 17 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
  • Během školení je zabezpečen oběd.
  • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
  • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení (neplatí pro Školení Ansys 365 Pro a Ansys 365 Premium).
  • Slevy nelze sčítat.
  • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu (neplatí pro Školení Ansys 365):
   - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
   - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
  • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
  • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
  • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).