Školení pro ANSYS Fluids

Základní školení k produku CFX. Je vhodná základní znalost mechaniky tekutin a znalost inženýrské problematiky plánovaných úloh. Školení ve dvou dnech seznamuje velmi detailně s postředím a základními modely CFX. Seznámí uživatele rámcově s teoretickým pozadím, tak s postupem definice okrajových podmínek nastavení řešiče i finálního vyhodnocení spočtené úlohy.

Vícefázové proudění hraje často klíčovou roli v průmyslových procesech. Pochopení vícefázovéých a souvisejících jevů je důležité pro optimalizaci jak procesů tak výrobků. Vícefázové modely v ANSYS Fluent jsou schopny zachytit celou škálu vícefázových aspektů. CFD simulace mohou výrazně přispět k porozumění vašich vícefázových úloh.

Jedná se o školení, jež vám představí možnosti, jak efektivně navrhovat rotační stroje a následně připravovat výpočetní sítě pro CFD simulace proudění. Součástí je představení nástrojů ANSYS Blade Modeler (obsahuje BladeGen + BladeEditor + 1D návrhové nástroje Vista - Vista AFD, Vista CCD, Vista CPD, Vista RTD) a TurboGrid. Na praktických ukázkách bude představen celý proces od tvorby 2D i 3D geometrie až po vlastní tvorbu výpočetní sítě.

 

Školení se zaměřuje na problematiku kmitání lopatek u rotačních strojů. Hlavním nástrojem je ANSYS CFX ve kterém je možné provádět CFD simulace lopatkových strojů. Ve spolupráci s modální analýzou v ANSYS Mechanical je následně možné predikovat chování stroje včetně deformace lopatek. Využity jsou metody, jako je Transient blade row method a harmonická analýza. Ukázány jsou možnosti jednotlivých modelů pro použití i v rotačně periodickém modelu – Mixing Plane, Pitch Transformation, Time Transformation a Fourier Transformation. Vše je následně demonstrováno na workshopu ve kterém je možné projít kompletním nastavením workflow v rámci ANSYS Workbench od Mechanicalu až po samotný CFD výpočet v CFX.

Školení představí možnosti programu ANSYS Ensight pro vyhodnocování výsledků z numerických simulací. Ukázána bude práce, jak s daty ze CFD simulací proudění, tak i z pevnostních úloh. Možnosti ANSYS Ensight sahají od pokročilé analýzy dat, vizualizace dat, tvorby reportů, až po fotorealistický rendering vyobrazených geometrií a vizualizovaných dat.

Školení je určeno pro uživatele programu ANSYS CFX, kteří se chtějí seznámit s možnostmi přenosu proměnných a způsoby modelování FSI analýz.

Školení je určeno pro uživatele programu ANSYS CFX, kteří se chtějí seznámit s možnostmi a způsoby modelování spalování a radiace. Účastník se seznámí se základními postupy pro definování jednotlivých typů hoření a přenosu tepla sáláním, včetně fyzikálních omezení pro konkrétní numerické modely.

ANSYS BladeModeler (BM) se skládá ze dvou programů BladeGen (BG) a BladeEdit (BE). Tyto programy se vzájemně od sebe liší, jak vizuálně, tak i způsobem ovládání. Prostředí BladeGen obsahuje nástroje pro 1D návrh radiálních compresorů (Vista CCD), radiálních turbín (Vista RTD), odstředivých čerpadel (Vista CPD) a axiálních ventilátorů (Vista AFD) od společnosti PCA Engineering.

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube