Školení pro ANSYS Fluids

Základní školení k produku Fluent. Je vhodná základní znalost mechaniky tekutin a znalost inženýrské problematiky plánovaných úloh. Školení ve dvou dnech seznamuje velmi detailně s postředím a základními modely Fluentu. Seznámí uživatele rámcově s teoretickým pozadím, tak s postupem definice okrajových podmínek nastavení řešiče i finálního vyhodnocení spočtené úlohy.

Tento kurz je určen pro středně pokročilé uživatele. Školení je zaměřeno na aktuální problematiku aeroakustiky a vibroakustiky. Je ideální pro úlohy z automobilového průmyslu zabývající se hlukem v důsledku proudění okolního vzduchu.

Vícefázové proudění hraje často klíčovou roli v průmyslových procesech. Pochopení vícefázovéých a souvisejících jevů je důležité pro optimalizaci jak procesů tak výrobků. Vícefázové modely v ANSYS Fluent jsou schopny zachytit celou škálu vícefázových aspektů. CFD simulace mohou výrazně přispět k porozumění vašich vícefázových úloh.

Školení je určeno pro uživatele programu ANSYS FLUENT, kteří se chtějí seznámit s možnostmi přenosu proměnných mezi jednotlivými analýzami a způsoby modelování jedno- a obou-směrných sdružených úloh.

Tento kurz je určen pro pokročilé uživatele ANSYS Fluent. Seznámíte se se základy teorie modelů a výpočetními metodami pro aplikace pohybu tepla. Získané poznatky vám umožní vybrat nejvhodnější přístup modelování pro vaše aplikace a požadované cíle.

Školení je určeno pro uživatele programu ANSYS Fluent, kteří se chtějí seznámit s možnostmi a způsoby modelování spalování a radiace. Účastník se seznámí se základními postupy pro definování jednotlivých typů hoření a přenosu tepla sáláním, včetně fyzikálních omezení pro konkrétní numerické modely.

Kurz je určen pro středně pokročilé uživatele a zabývá se problematikou simulace rotujících zařízení. Školení je vhodné pro výpočtáře zabývající se úlohami kompresorů, turbín, ventilačních systémů, mísících zařízení, motorů a celé řady dalších výrobků s jednou či více rotačními doménami.

Školení je určeno pro středně pokročilé až pokročilé uživatele prostředí Fluent. Seznamuje účastníky s jednotlivými kategoriemi i samotnými turbulentními modely. Diskutují se oblasti vhodného využití turb.modelů i řada úskalí, která se objeví při jejich užívání. Rovněž výborným způsobem shrnuje doporučené postupy a různé triky a tipy pro jednotlivé kategorie úloh.

Kurz vhodný pro uživatele ANSYS Fluent, kteří hledají automatizovaný nástroj pro síťování velmi komplexních geometrií (typicky rozsáhlé sestavy zařízení, motorové zástavby, škálově velmi členité geometrie).

Tento kurz je určen pro zkušenější uživatele ANSYS Fluent. DMM (Dynamic Mesh Modelling) je nástroj, který umožňuje simulovat pohyb částí (nebo podčástí) vzhledem ke statickým částem, které vedou na změnu objemu kapaliny v časovém snímku.

Tento kurz je určen pro středně pokročilé uživatele. Předmětem školení jsou metody pro pohyblivé  a deformující sítě. Školení je velmi vhodné pro zájemce o problematiku interakce FSI (mechanika tekutin a pevných látek), ale je velmi vhodné i pro zájemce, kteří potřebují řešit pohyb stěn (ventily, přepážky, pohyblivé stěny…) v součinnosti s pohybující se tekutinou.

Cílem školení je seznámit účastníky s technikami tvorby UDF kódu. Účastníkům je představen postup sestavení, odvození kódu společně s kompilací a implementací do prostředí Fluent. Současně jsou předvedeny demonstrační příklady odvození kódu pro různé fyzikální problémy.

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube