Školení pro ANSYS Explicit

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou simulace rychlých přechodových dějů softwarem LS-DYNA. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

V rámci tohoto školení si uživatelé programu LS-DYNA rozšíří své dosavadní znalosti. Školení pokrývá několik témat, která jsou vysvětlená do hloubky, tak, aby účastník pochopil klíčové principy a osvojil si ověřené a doporučované postupy.

Školení je zaměřeno na užívání řešiče LS-DYNA v rámci Ansys Workbench Mechanical. Ansys LS-DYNA je ideálním řešičem v případě rychlých nelineárních dynamických dějů, kde dochází k velkým deformacím. Dále vyniká robustními kontaktními algoritmy, širokou základnou modelů materiálů a dobrou škálovatelností. Typickými aplikacemi jsou proto nárazy vozidel, pádové zkoušky, tvářecí procesy a další. Předpokládá se základní znalost Ansys Workbench a explicitních řešičů.

Cílem tohoto školení je rozšířit stávající znalosti a dovednosti účastníků školení v oblasti explicitních výpočtů v programu LSDYNA o prvky týkající se pasivní bezpečnosti vozidel. Během školení si účastníci sami vyzkouší práci s klíčovými složkami pasivní bezpečnosti (sedačka, figurína – tzv. dummy, bezpečnostní pás, airbag) na praktických příkladech.

LS-PrePost je pokročilý pre- a post-processor šitý na míru úlohám řešeným pomocí Ansys LS-DYNA. V tomto školení se účastník seznámí s prostředím LS-PrePost a naučí se jak v něm efektivně vytvářet modely a následně vyhodnocovat výsledky získané řešičem LS-DYNA. 

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou explicitní dynamické analýzy v prostředí ANSYS Explicit. Účastnící mají v průběhu školení možnost si získané znalosti ověřit na praktických příkladech.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin