Blog

Ansys LS-DYNA: úvod do pasivní bezpečnosti

Školení

mechanika
Trvání
2 dny
Úroveň
Pokročilá
Forma
Interaktivní
Cena
21 500 Kč

Cílem tohoto školení je rozšířit stávající znalosti a dovednosti účastníků školení v oblasti explicitních výpočtů v programu LS-DYNA o prvky týkající se pasivní bezpečnosti vozidel. Během školení si účastníci sami vyzkouší práci s klíčovými složkami pasivní bezpečnosti (sedačka, figurína – tzv. dummy, bezpečnostní pás, airbag) na praktických příkladech.

  Obsah školení:

  • Obecná doporučení pro simulace nárazových zkoušek vozidel
  • Okrajové podmínky pro část vozidla zahrnutou v simulaci
  • Figuríny – přehled dostupných modelů (volně dostupné i komerční modely), polohování modelu, usazení do sedačky včetně inicializace napětí, …
  • Bezpečnostní pásy – přehled jednotlivých přístupů při modelování pásů, přehled dílčích částí modelu bezpečnostního pásu, tvorba modelu bezpečnostního pásu kombinovanou metodou (1D+2D prvky)
  • Airbagy – přehled jednotlivých přístupů při modelování airbagů, příprava jednoduchého modelu airbag
  • Vyhodnocení výsledků – signály z modelu figuríny, základní veličiny hodnotící míru zranění pasažéra (HIC, CSI), rychlosti, zrychlení, namáhání bezpečnostních pásů a airbagů

   

  Mám zájem o školení

  zpracováním osobních údajů

   

  Obecné informace ke školením

  • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
  • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
  • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
  • Součástí školení jsou praktické příklady.
  • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
  • Začátek školení je v 9 hod. a trvá zhruba do 17 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
  • Během školení je zabezpečen oběd.
  • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
  • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení (neplatí pro Školení Ansys 365).
  • Slevy nelze sčítat.
  • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu (neplatí pro Školení Ansys 365):
   - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
   - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
  • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
  • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
  • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).