ANSYS CFD Premium

ANSYS CFD Premium je licencovaný rozšířený balík nástrojů umožňující řešit úlohy z oblasti mechaniky tekutin. S jeho pomocí můžete simulovat úlohy vázané fyzikální analýzy včetně silových účinků tekutin, teplotních vlivů, mechanické stability a elektromagnetického záření, a tak komplexně posoudit a optimalizovat svůj produkt. Ať už řešíte fyzikální jevy jedno- či vícefázové, izotermické nebo reakční, stlačitelné či nestlačitelné, nebo se soustředíte na specifické aplikace, jako jsou lopatkové stroje nebo řízení teploty u elektroniky, ANSYS CFD Premium vám poskytuje cenný vhled do chování vašeho produktu v reálném světě.

Rychlé řešení vašich úloh je zaručeno plným využitím paralelních výpočtů na vysoce výkonných počítačových systémech (HPC), využívajících desítky tisíc jader.

Součásti licence jsou dva řešiče: Fluent a CFX. Při řešení různorodých úloh je tedy možné využít z každého to, v čem je výjimečný a v čem dominuje, a zahrnout do výpočtu celou řadu fyzikálních jevů a procesů, bez kterých se výpočetní software v současnosti již neobejde.

ANSYS CFD obsahuje moderní nástroje jak pro přípravu a správu, tak pro vyhodnocování výsledků. Navíc je možné zautomatizovat celý proces od přípravy modelů až po vyhodnocování pomocí šablon, vlastních scriptů a výstupních reportů.

Důmyslným provázáním je možné efektivně a rychle řešit problémy týkající se například oblasti výroby, efektivity, tvarové optimalizace nebo bezpečnosti vašich produktů, ať už se jedná o reálný, nebo o hypotetický stav a systém. Zapojení CFD výpočetního softwaru do výrobního procesu přinese rychlejší a přímočarý postup k dosažení stanovených cílů, zvýšení kvality produktů a v konečném důsledku i šetřeni na mnoha místech.

 • Analýza proudění v potrubním systému
 • Topologická optimalizace zadní části karoserie osobního automobilu
 • Výkonové charakteristiky Peltonovy turbíny
 • Parametrická optimalizace zpětné klapky
 • Simulace spalování v koksárenské věži
 • Simulace chlazení elektromotoru
 • Analýza proudění ve výrobní hale
 • Numerická simulace zamlžování/odmlžování světel osobního automobilu
 • Predikce hluku od proudění v kabině automobilu
 • Optimalizace lopatek vícestupňové turbíny
 • Simulace procesu chlazení vysokoteplotního média v potrubním systému
 • Simulace zhášení v koksárenském provozu
 • Predikce emisní zátěže vysokovýkonového spalovacího zařízení
 • Optimalizace chlazení turbogenerátoru

CFD nástroje ANSYS

Uživatelům CFD jsou dostupné špičkové technologie ANSYS CFD včetně nástrojů Fluent a CFX.

Efektivní a flexibilní pracovní postup

CFD je plně integrován do prostředí ANSYS Workbench, což je platforma určená pro efektivní a flexibilní pracovní postupy, která nabízí CAD asociativitu a užitečné funkce v modelování geometrie a síťování. Integrovaný správce parametrů umožňuje snadno provádět parametrickou průzkumovou analýzu.

Zaměření na vázané fyzikální úlohy

Nabízí hlubší vhled do komplexní a často neintuitivní interakce způsobené  fyzikálními účinky tekutin, jako je například interakce tělesa a tekutiny (FSI). ANSYS CFD Premium je plně integrován s ANSYS Workbench a poskytuje plnou obousměrnou interaktivitu s ANSYS Mechanical, ANSYS Maxwell a dalšími nástroji simulačních technologií.

Řešení složitých modelů

ANSYS CFD Premium nabízí možnost modelování nejobtížnějších úloh spojených se simulací účinků tekutin a souvisejících fyzikálních jevů s maximální přesností. CFD uživatelé řeší sofistikované modely vícefázových toků, chemických reakcí i spalování. Můžete snadno modelovat i složité viskózní a turbulentní proudění, vnitřní a vnější toky, predikovat hlukovou zátěž či přenos tepla s radiací i bez ní.

Vysoce výkonné výpočty (HPC)

Pomocí HPC ANSYS CFD poskytuje řešení simulace proudění v kratším čase, takže jak inženýři, tak designéři mohou lépe a rychleji reagovat ve vývojářském cyklu při návrhu produktu. Ačkoliv ANSYS HPC poskytuje lineární škálovatelnost na systémech s desítkami tisíc procesorů, v HPC nejde jen o  počet jader. ANSYS HPC optimalizuje architekturu procesoru, algoritmy pro dělení modelu, optimalizuje komunikaci a vyvážení zátěže mezi zdroji, tak aby poskytovaly výsledky s nejvyšší možnou rychlostí na co nejširší škále simulovaných modelů.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin