ANSYS Granta

ANSYS Granta materiálová databáze poskytuje komplexní informace o materiálech, které používají různé technické profese k inovaci produktů a snížení nákladů na materiál. K dispozici jsou 3 komerční produkty plně integrované do prostředí ANSYS Workbench a také akademická verze.

ANSYS Granta Materials Data for Simulation (MDS)

Granta MDS je databáze materiálů integrována do prostředí ANSYS Mechanical a ANSYS Electronics Desktop. Materiálová data pro strukturální a elektromagnetickou analýzu z ověřených a spolehlivých zdrojů dostupná na jedno kliknutí. Více jak 700 materiálových listů obsahují materiálové vlastnosti pro kovy, plasty, keramiku, kompozity, sklo a pěny.

ANSYS Granta Selector

Granta Selector je encyklopedie materiálových dat a nástroj pro vizuální porovnaní, hodnocení a výběr vhodného materiálu pro simulaci v prostředí ANSYS Workbench. Rychlé vyhodnocení technických, ekonomických a environmentálních aspektů (ECO Audit) snižuje čas potřebný pro výběr optimálního materiálu. Možnost rozšířit o speciální knihovnu kovů a polymerů. Umožňuje export materiálových dat pro simulaci.

ANSYS Granta MI

Granta MI je přední systém pro správu a digitalizaci materiálových informací v rámci organizace. Poskytujte přesné a konzistentní materiálové informace pro CAD konstrukci, CAE simulaci a PLM systémy. Pomáhá řídit inovace materiálů, posilovat design a řešit obchodní záležitosti související s materiály.

ANSYS Granta CES EDUPACK

CES EduPack je jedinečný soubor výukových zdrojů, které podporují výuku materiálů napříč inženýrstvím, designem, vědou a udržitelným rozvojem. Poutavý, interaktivní, vizuální software poskytuje studentům materiálová data a nástroje pro tvorbu grafů, které podporují pokročilé vyučování a související projektové práce, například konstrukční a designové projekty nebo diplomové a dizertační práce.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin