Záhlaví Flownex

Flownex
Simulace tekutinových systémů

Nezávazně poptat

Využijte rychlý a robustní 1-D řešič k návrhu a optimalizaci tekutinových systémů a analýzám dynamických jevů.

Simulační prostředí Flownex® umožňuje studovat proudění a přenosy tepla systémů pomocí předpřipravených komponentových knihoven.

Příklady využití v praxi:

 • Výpočty vícefázového proudění v potrubí
 • Návrh a ověření funkčnosti chladicích systémů
 • Výpočty vodních i parních komponent parních kotlů
 • Výpočty mazacích okruhů strojů
 • Návrh a ověření potrubních tras a jejich komponent
 • Řešení vodního rázu a návrh komponent pro jeho potlačení
 • Vytvoření digitálního dvojčete výrobního závodu
 • Bezpečnostní analýzy
 • Termo-hydraulické a termodynamické analýzy
 • Optimalizace návrhu zařízení
 • Predikce transientního chování potrubního systému vody nebo plynu
 • Integrace elektrolyzéru do systému a popis jeho chování
 • Ověření vlastností potrubních systémů pro plynovody
 • Výpočty větracích potrubních tras a klimatizačních systémů
 • atd.

Klíčové vlastnosti:

 • 1-D CFD řešič umožňující získat detailní vhled do dějů v tekutinových systémech
 • Zahrnuje modely reálných plynů, podchlazené kapaliny, chladiva, uhlovodíky, přehřáté plyny a páry
 • Určen pro výpočty nestlačitelných i stlačitelných tekutin
 • Umožňuje modelovat fázovou změnu (vypařování, kondenzace, var)
 • Stacionární i transientní řešení
 • Zahrnuje optimalizační nástroje a nástroje pro citlivostní analýzu
 • Obsahuje knihovnu komponent a materiálů pro širokou škálu aplikací
 • atd.

Bonusy:

 • Integrované propojení s externím softwarem, jako jsou MS Excel, Matlab, Simulink, MathCad a Labview, umožňuje větší flexibilitu modelů
 • Dvoucestná ko-simulace díky propojení s Ansys Fluent, Mechanical a CFX a také díky integraci s Workbenchem
 • Flownex je možné propojit pomocí univerzálního FMI rozhraní (Functional Mock-up Interface) s dalšími programy třetích stran
 • Integrovaný Machine Learning pro tvorbu modelů s redukovaným stupněm volnosti (ROM)
 • atd.

Doplňující informace:

 • Modelování proudění, přenosu tepla, mechanické rotace a distribuovaných řídicích systémů kompletních a integrovaných systémů pro simulaci komplexní odezvy.
 • Flexibilita při simulaci jednoduchých součástí a subsystémů až po kompletní a komplexní systémy. Modelovat lze cokoli od ventilačních a retikulačních sítí, přes detaily vnitřního rotačního proudění turbosoustrojím až po kompletní energetické cykly, jako je nadkritický CO2.
 • Robustní řešič ustálených stavů a iterativní, neiterativní a adaptivní řešení přechodných stavů v časových krocích umožňuje uživatelům rychle a přesně provádět stovky simulačních scénářů.
 • Uživatelsky přívětivé prostředí a informativní rozhraní pomáhá uživatelům zadávat typické technické návrhové parametry a používat empirické a semi-empirické korelace nebo skutečné údaje o konstrukci součástí k předpovědi výkonu a odezvy systému.
 • atd.

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software