ANSYS 2021R1 - Novinky

Připravili jsme pro vás souhrn nejzajímavějších novinek, které přicházejí s novou verzí ANSYS 2021R1. Novinky podle oblasti:

Novinky v oblasti Mechanika

ANSYS Mechanical

 • Skriptovací okno s novými možnostmi záznamu akcí  (definice kontaktů, zatížení, generování sítě, duplikování nebo nastavení analýzy a další)
 • Nové workflow umožňující jednoduché a rychlé simulace plastových dílů vyrobených metodou vstříkování (Injection Moulding)

 • Monitorovací funkce a rozšíření integrace nástroje OptiSLang

 • Nové typy vázaných sdružených úloh (Coupled Field Analysis) pro simulaci piezoelektrického děje (Coupled Field Harmonic a Coupled Field Modal)
 • Bolt tool pro snadnější modelování šroubových spojů

 • Možnost „zmražení“ a „rozmražení“ sítě (u zmražené sítě nedochází ke změnám v důsledku úpravy geometrie)
 • Možnost srovnání modelů materiálu v prostředí ANSYS Mechanical

 

Additive Prep

 • Generování Build souborů pro EOS a Renishaw

 • Přímá úprava parametrů tiskárny v nastavení

 • Významné zrychlení odezvy vykreslování orientačních map

 

Workbench Additive

 • Automatizovaná kalibrace Strain Scaling Factoru pomocí Additive Wizardu

 • Recoater Interference detekce pro předpověď velkých deformací v Z směru (Blade Interference)

 • Možnost nastavení pokročilých parametrů pro Layered Tetrahedrons mesh

 

Additive Print

 • Nový materiál 316L pro teplotní analýzu tisku a mikrostrukturu

 • Podpora Trumpf, Sisma a HB3D build souborů

Additive Science

 • Plné vydání řešiče 2D mikrostruktury s podporou 3 materiálů (IN718, SS 316L, AlSi10Mg)

 

Topology Optimization

 • Recreating CAD Geometry – vytváření CAD geometrie (splajnové plochy) z STL geometrie například získané z topologické optimalizace

 • Initial Volume Fraction (Density Based, Lattice) – nastavuje počáteční nastavení hustoty (zlomku hustoty) elementů

 • Filter (Density Based) – vlastnost umožňující specifikovat metodu jak počítat pseudo-hustoty.

 

Novinky v oblasti CFD

ANSYS Fluent Meshing 

Watertight geometry

 • Lokální region přímo ve Watertight Geometry pro zadání lokálních podmínek síťování
 • Automatické úpravy lokální sítě při problémech s generováním kvalitních prizmatických vrstev
 • Paralelní síťování pro polyhedrální typ sítě
 • Translační nebo rotační transformace objemové sítě. Stejná možnost je dostupná i ve FTM.

Fault Tolerant Meshing

 • Tvorba overset komponentní sítě a optimalizace nastavení přímo ve FTM
 • Možnost generování sítě po částech
 • Vylepšené wrapování využitím vícero lokálních hodnot pro Leakeage

 

ANSYS Fluent

 • Řada novinek v grafice jako je zlepšené realistické rendrování, vykreslování povrchů nebo volba tmavého tématu uživatelského rozhraní
 • Je možné automaticky generovat reporty ze simulace ve formátech .pdf a .html přímo ve Fluentu
 • Možnost generování více-násobných ploch a iso-ploch
 • Nově je možné okna navzájem dokovat
 • Ukládaní obrázků a export videi ve vyšší kvalitě a formátech .mp4, .avi, .flv, .mov a .mpeg
 • Oversety je možné nově využít i v segregovaných řešičích SIMPLE, SIMPLEC a PISO s možností automatického zjemnění.
 • V transientních úlohách je možné kombinovat Solid motion a Frame motion
 • K dispozici jsou nové materiálové modely
 • Perforovaný model stěny pro využití v aplikacích spalování, nové zadávání Flamlet a PDF Grid přes grafické rozhraní
 • Vylepšení VOF vedoucí k rychlejším a přesnějším výsledkům
 • Řada novinek v oblasti CHT výpočtů vedoucích ke stabilitě a výpočetní rychlosti jako je například nová možnost specifikovat časový krok pro výpočty na solidu a fluidu odděleně
 • Možný přechod oběma směry v modelování částic DPM <=> VOF
 • High Resolution Tracking nyní k dispozici i při využití oversetů
 • Řada novinek pro stabilizaci a zpřesnění výpočtů úloh s vysokými rychlostmi proudění
 • Nový dvou-rovnicový teplotní model
 • Upravené a jednodušší GUI pro zadávání interface, zvýšená rychlost zpracování (tvorba, editace) a novinky vedoucí k celkové robustnosti výpočtu.
 • Sound playback pomocí VRXPERIENCE dostupný z Fluentu
 • Nová defaultní metoda pro Mixing Plane umožňuje interakci mezi nepřekrývajícími se interface
 • Nová možnost stabilizace výpočtů při napočítávání na sítích s nižší kvalitou sítě

ANSYS CFX

 • CFX je nově kompatibilní s použitím hexcore sítě z Fluent Meshing Watertight workflow (možnost vyhnout se nespojité síti)
 • Nová absorpční okrajová podmínka a vylepšení nereflektivní okrajové podmínky (beta)
 • Dvoucestný přenos kroutícího momentu a otáček mezi CFX a GT-Suite
 • Zlepšení GPU interaktivních animací pro výsledky Transient Blade Row modelu
 • GEKO model nyní podporuje přechodový stav turbulence
 • Možnost definovat a pracovat ve vlastních souřadnicových systémech
 • Vylepšení cloudových možností

ANSYS Turbo Tools

 • Nový meshovací přístup ATMD3 v rámci Ansys Turbogrid přináší kvalitnější sítě
 • BladeEditor vylepšuje možnosti optimalizace podporou rovnicemi řízených změn tloušťky lopatek a postupných změn existujícího modelu v rámci NDF (dříve sestavení celého modelu s každou změnou)

 

Novinky v oblasti Elektromagnetismus

ANSYS Maxwell

 • Automatická tvorba 3D segmentu elektrického stroje pro výpočet z 3D modelu. Vizualizace výsledků na 3D modelu.

 • ECE ROM model pro indukční stroje, automatická tvorba Simplorer ROM modelu rozmítáním proudu a skluzu

 • Nové typy elektrických strojů v Electrical Machine Toolkit (Synchronní reluktanční stroj, Spínaný reluktanční stroj, Synchronní stroje s vinutým rotorem)

 • Analýza hluku a vibrací elektrických strojů-interpolace harmonických sil

 • Teplotní závislost ztrát elektrických ocelí

 • Nové elektrické materiály (1936 materiálů od 93 výrobců)

 • A-phi formulace pro nestacionární simulace ve 3D

 

 

 

ANSYS HFSS

 • Revoluční fúze síťovacích technik a řešičů
 • Další souřadnicové systémy a možnosti postprocessingu anténních charakteristik Co-Polární a Cross-Polární veličiny
 • Kontakt vodič-dielektrium mezi IE a FEBI doménou
 • Skořepinové prvky pro tenké struktury, zobrazení veličin EM pole z obou stran skořepin
 • Průvodce 5G standardy
 • Výrazné urychlení výpočtů iteračními a přímými řešiči
 • Vylepšení maticového řešiče pro 3D anténní pole sestavené z elementárních anténních prvků
 • HFSS SBR+: Simulace a zobrazení výsledků pro blízké pole

ANSYS HFSS 3D LAYOUT

 • Nativní podpora HFSS 3D Components
 • Možnost znepřístupnění obsahu elektronických prvků, umožnění modifikace parametrů
 • EMIT v Electronics Desktopu, vylepšení propojení s HFSS a HFSS 3D Layout
 • Snadnější vkládání soustředěných RLC prvků
 • Definice obvodových prvků pomocí netlist nebo schématu

ANSYS HFSS Circuit

 • Nové IBIS-AMI Modely (USB4, USB3, PCIe5)
 • SPISim: Test shody s IEEE 803.3 COM a USB
 • SPISim: Tvorba a ověření IBIS-AMI modelů
 • Intuitivnější interface pro spektrální reporty
 • Urychlení konvergence pro DC a nestacionární simulace

 

ANSYS Icepak

 • AEDT Mechanical Thermal/Modal – komerční uvolnění v rámci licence Icepak. Jednotná multifyzikální platforma pro elektroinženýry
 • Kombinace odporových sítí s teplotními okrajovými podmínkami
 • Automatizace tvorby modelů s redukovaným stupněm volnosti (LTI ROM)
 • Import MCAD geometrie z 3D Layoutů. Geometrie MCAD jsou součástí PCB Component
 • Nové příkazy na tvorbu a zjemňování sítí na objektech. Souběžné síťování domén
 • Modelování solární radiace, transparentnost těles, absorpční a rozptylové koeficienty

 

Novinky v oblasti Explicit

ANSYS Explicit Dynamics

 • Podpora openMPI při distribuovaném řešení na Linux
 • Aktivace/deaktivace SPH prvků
 • Vazba SPH prvků na Lagrangeovskou síť

 

ANSYS LS-DYNA 

Vyšší uživatelský komfort při řešení LS-DYNA výpočtů skrze Workbench.

 • Nový systém jednotek (mm, kg, ms, GPa)
 • Upgrade Workbench LS-DYNA řešiče na verzi R11.2 (více než 250 vylepšení oproti předchozí verzi)
 • Výběr řešiče v rámci Workbench LS-DYNA
 • ECAD trace mapping
 • Nové modely materiálů
 • Postprocessing ještě při běhu výpočtu
 • Užívání parametrů přes command snippet

Novinky v oblasti 3D design

Došlo ke sloučení Discovery AIM a Discovery LIVE do jediného prostředí Discovery. V tomto prostředí nyní práce probíhá v módu EXPLORE (dříve Discovery LIVE) nebo v módu REFINE (dříve Discovery AIM).

Discovery

 

 • Větší přesnost steady state výpočtu proudění

 • Možnost parametrizace vstupních proměnných

 • Zobrazování průběžných výsledku během Fluid Solution

 • Flexibilnější monitorování dat a možnost jejich exportu

 • Topologickou optimalizaci je možné použít na vybraná tělesa v rámci sestavy

 • Pro deformační okrajovou podmínku Displacement je nyní možné použít Remote Point

 • Jemnější renderování výsledků

 • Vylepšené propojení pro Mechanical a Fluent

 • Generování zprávy do formátu HTML nebo MS Word

 • Jednoduší výběr těles, které mají být použity/nepoužity pro simulaci

 • Uživatelé nedisponující vhodným hardwerem mohou pro spuštění Discovery využít ANSYS Cloud

 • Nově byly doplněny tutoriály (Topology Optimization, Solid Thermal Design Variations and Contact Setup) vhodné zvláště pro nové uživatele

 • Zobrazení a modifikace jednotek přímo v Legendě

 • Dynamický pohyb těles dle okrajových podmínek

 • Vytvoření Named Selections nebo parametrů v Groups panelu

 • Power Select byl rozšířen o filtrování a vybírání entit dle velikostí

 • Nyní je Discovery pro studenty ZDARMA – verze je však omezena počtem uzlů a elementů

 • Fluid-Solid Thermal Simulation – automatický workflow pro CHT analýzu

 • Nové default nastavení konvergenčních kritérií s ohledem na monitorování základních proměnných

 

Discovery SpaceClaim

 • Vylepšená funkce Midsurface – zejména lisovaných dílů

 • Nové možnosti zadávání rozměrů a vazeb při tvorbě zavazbených náčrtů

 • Robustnější záznam stromu akcí (Block Recording) včetně síťování

 • Implementace nových metod síťování

 • Snadné měření odchylek při porovnávání těles

ACT

 • Dokonalejší záznam akcí v prostředí Mechanical

 • Možnost volby jaké akce se mají zaznamenávat (práce se stromem, pohledy kamery, grafická nastavení, … )

 • Možnost debuggingu přímo ve skriptovací konzole

 

Novinky v oblasti Platformy

optiSLang

 • Optislang setup pro Electronics Desktop

 • Nový optimalizační algoritmus NOA

 • Využití AMOP pro optimalizaci

 • Integrace do Ansys Minerva

 • Nová záložka "Status overview"

 

 

optiSLang SoS - Statistics on Structures

 • Nové grafické rozhraní
 • Vylepšení analýzy měřených dat
 • Export do FMU 2
 • Uživatelská makra

 

 

 

Novinky v oblasti Systémy

ANSYS VRXperience

 • Sound Composer (pro poslech zvukového projevu komponent v kabině vozidla): Přepracování uživatelského rozhraní nástroje, Integrování grafického rozhraní Mixeru 

Novinky v oblasti Materiály

ANSYS Granta

 • Battery Designer Tool pro posouzení vícečlánkových baterií (návrh v brzké fázi, srovnávání výkonu)

 • Aktualizované databáze materiálů MaterialUniverse a JAHM (informace o cenách, enviromentální a rizikové vlastnosti, nové oceli, slitiny hliníku, přes 5000 nových materiálů v JAHM)

 


Tuto verzi ANSYS můžete stahovat z ANSYS Customer Portálu.


Také letos jsme pro vás pořádali Ansys Update. Tato událost, kde vám jednotlivé novinky představujeme, však musela tentokrát proběhnout netradiční formou - online. Díky tomu vám můžeme nyní nabídnout záznamy z jednotlivých přednášek:

Záznamy z Ansys Update 2021R1

 

 

 

 

Hotline:

 
facebook youtube linkedin