ANSYS 2020 R2 - Novinky

Novinky v oblasti Mechaniky

ANSYS Mechanical

 • SMART mixed mode crack growth - simulace šíření trhliny při kombinovaném namáhání na čele trhliny

 • Záznam při vkládání nových prvků (síťování, zatížení,…) do stromu simulace

 • Převzetí struktury modelu z CAD modeláře pro efektivnější práci při přípravě simulace

 • Nový nástroj Pull (beta) pro síťování – vytvoření 3D sítě na základě 2D geometrie

 • Tvorba svarových spojů na úrovni skořepinových elementu

 • Nová metoda pro detekci kontaktní oblasti kombinující všechny běžně užívané metody (Gaussovy body,…)

 • Zlepšení metody předepnutí pro případy s velkými rotacemi (Cylindrical Joint)

 

Additive Prep

 • Manuální tvorba STL podpor

 • Použití více typů podpor v jedné oblasti

 • Možnost skriptování

   

   

Workbench Additive

 • Nová voxelizační kartézská metoda síťování umožňující spojitou síť mezi tisknutou součástí a podporami

 • Postupné odebrání součásti z podložky v určeném směru

 • Rozšíření pro modelování vlivu transformace vysokopevnostní oceli mezi austenitickou a martenzitickou strukturou

Additive Print

 • Simulace přímo z EOS Build souboru

 • Rozšíření umožňující snadný import Additive Print simulace do Workbench Mechanical pro přidání post processing kroků

 

Topology Optimization

 • Vytvoření více optimalizačních oblastí s vlastními výrobními omezeními

 • Minimalizace objemu za dodržení požadované poddajnosti 

 • Zrychlení výpočtu až o 50 % (v závislosti na použitém modelu)

 • Umožnění podmínky maximálního napětí při kombinaci s podmínkou poddajnosti (beta)

 

Novinky v oblasti CFD

ANSYS Fluent Meshing 

Water-Tight Method

 • Lze specifikovat maximální velikost buněk pro konkrétní region

 • Je možné importovat existující povrchové sítě a pouze generovat objemovou síť

Fault-Tolerant Method

 • Pro síťování solidu byly přidány metody Hexcore a Poly-Hexcore

 

ANSYS Fluent

 • Nově je do prostředí ANSYS Fluent zahrnuta materiálová databáze GRANTA

 • Nově lze využít Expressions pro definování materiálových vlastností

 • Expressions a materiálové vlastnosti je možné vykreslit do grafu přímo ve Fluentu

 • Lze využít Expressions při inicializaci (Patch solution) úlohy

 • Zjednodušení zadávání battery modelu a vylepšení dílčích modelů

 • Nově lze využít pressure-based řešič pro simulaci vlhké páry

 • FSI – je podporován nekonformní interface

 • Vylepšení Colormap editoru

 

Novinky v oblasti ANSYS Electronics

ANSYS Maxwell

Elektrické stroje

 • ROM model pro indukční stroje, snadná dostupnost v programu TwinBuilder/Simplorer

 • Vylepšení výpočtu střídavých ztrát ve vinutí z Litz vodičů

 • Vícefázové vinutí v Electrical Machine Toolkit

 • Nový typ synchronního stroje s vinutým rotorem

 • Hluk a vibrace elektrických strojů - interpolace harmonických sil ve frekvenčně rychlostní závislosti

 • Vylepšení automatické tvorby výpočetního modelu 3D segmentu stroje z plného modelu

HPC

 • Doménový distribuovaný řešič DDM na principu MPI pro velké magnetostatické úlohy

 • OpenMP pro transientní 2D řešič

 • GPU pro 3D distribuované frekvenční rozmítání

Další vylepšení

 • Více než 700 materiálů sdílených mezi Electronics Desktop, Mechanical, Fluent a Discovery

 • Teplotní závislost ztrát v železe

 • Obousměrná provázanost ztrát generovaných impedanční okrajovou podmínkou mezi 3D harmonickou a teplotní analýzou

 • Python skripty pro řízení nestacionárních 2D / 3D úloh

 • A-phi formulace pro nestacionární simulace ve 3D

 

ANSYS HFSS

HFSS 3D

 • Přímý maticový DDM řešič pro 3D anténí pole sestavemé z elementárních komponent

 • Průvodce 5G standardy

 • Simulace průrazu v důsledku sekundární emise elektronů, vizualizace nabitých částic

 • HFSS SBR+: Simulace a zobrazení výsledků pro blízké pole

 • Vylepšení maticového řešiče pro distribuovanou paměť

 • Kontakt vodič-dielektrium mezi IE a FEBI doménou (Beta)

HFSS 3D Layout 

 • Nativní podpora HFSS 3D Components

 • Automatické nastavení simulace v režimu Fast HFSS simulation mode 

 • Vylepšení ECAD Xploreru: Zjednodušení postupů a zvýšení výkonu

 • Definice obvodových prvků pomocí netlist nebo schématu

 • Vylepšení obousměrného propojení HFSS-ICEPAK

 • Snadnější vkládání soustředěných RLC prvků

Circuit

 • SPISim: Test shody s IEEE 803.3 COM a USB

 • SPISim: Tvorba a ověření IBIS-AMI modelů

 • Intuitivnější interface pro spektrální reporty

 • Urychlení konvergence pro DC a nestacionární simulace

 • Zjednodušení postupů v programu EMIT

 

ANSYS Icepak

 • Prismatická vrstva pro tělesa s Jouleovými ztrátami v klasickém prostředí

 • PCB toolkit v AEDT Icepaku pro kompaktní nebo detailní modelování desek plošných spojů

 • Výpočet oteplení slunečním zařením v prostředí AEDT Icepaku

 • Import sítě v AEDT Icepaku

 • Souběžné síťování pro více síťových domén v prostředí AEDT

 • Možnost řídit zdroje tepla pomocí python skriptu během simulace

 • Vylepšené síťování pomocí posuvníku v AEDT Icepaku

 

ANSYS SIwave

 • Nově integrován SPISim pro IBIS-AMI modelování

 • Testování shody pro 802.3(COM) a USB

 • Vylepšený post-processing pro impedanční skener

 

 

Novinky v oblasti Explicit

ANSYS Explicit Dynamics

 • Rozšíření o SPH 

 

ANSYS LS-DYNA 

Obecné

 • Porézní materiály – 2D a 3D modelování porézních membrán

Implicit

 • Incompressible SPH formulace – delší časový krok, možnost řešit delší časové úseky

 

  Electromagnetismus

  • Přidáno propojení s ICFD řešičem, přidáno porušení vodičů, přidán monolitický řešič FEM+BEM

  ICFD

  • Rotující síť

  • Periodické okrajové podmínky

  • 2D i 3D pravidelné i nepravidelné tvary vln pro hluboké, střední a mělké vody

  • Vylepšení FSI, síťování a dalších

  Structured-ALE

  • Navýšení časového kroku díky umělému snížení rychlosti zvuku v materiálu – vhodné pro pomalý tok tekutin

  NVH

  • Více možností pro výpočet vyzářeného akustického výkonu

  Únava

  • Nový typ výsledkových souborů umožňující vykreslovat časový průběh poškození způsobeného únavou (fatigue damage)

  CESE

  • Dual mesh CESE solver – přesnější výsledky, stabilnější výpočet, výpočet lze rozdělit na oblasti řešené různými dual CESE řešiči

   

  Novinky v oblasti 3D design

  Discovery 2.0

  Discovery AIM

  • Exponential pressure-penetration řízení kontaktní tuhosti pro nelineární kontakty

  • Možnost změnit Size function pro Fidelity Refinement objekt pro síťování

  • Automatická zněna na plnou integraci elementů pro hrubé sítě

  • Mesh diagnostics vloženo do exportovaného reportu

  • Structural shell offsets (možnost změny polohy střednicové plochy)

  • Automatické odebrání vnitřních ploch pro okrajové podmínky konvekce a radiace

  • Zrychlení je nově možno kombinovat s rotační rychlostí a zrychlením

  • Distributed mass aplikované na hrany umožňuje nastavení celkové hmotnosti

  • 3-D spring – možnost měnit volbu Free rotations

  • Výpočet PSD křivek pro specifikovaný bod

  Discovery Live

  • 65 % urychlení výpočtu proudění

  • podpora zatížení posunutí a zrychlení pro topologickou optimalizaci

   

   

  Discovery SpaceClaim

  • Block Recording po vzoru DesignModeleru spřistupnění záznamu jednotlivých příkazů (features) během práce uživatele s možnosti přehrávání modelu se změnou parametrů (tvorba složitých parameterických modelů s nutnosti dodržení sekvence operací)

  • Constraint (vazby) v náčrtcích pro parametrické modelování

  • Autoskinning (pokrytí STL geometrie automatizovaně sadou splajnových ploch pro snadnou a rychlou tvorbu SOLID modelu)

  • Nová možnost find/fix pro Unshare pro opravu nasdílené topologie geometrie

  • Vylepšený Split Face, tak aby nedocházelo k jeho odstranění při práci s geometrii a dále je vylepšeno řízení ID pro zachování Named Selections

  • Detekování a oprava překrývajících se Named Selections

  • Podpora nových reader pro Solidworks, NX, Catia, Solidedge, and acis

   

  Novinky v oblasti Platform

  optiSLang

  • Nový algoritmus inspirovaný přírodou – Next Generation (beta)

  • Rozšíření hlubokého učení

  • Nové integrace – AEDT, JMAG, DPS

  • Rozšíření postprocessingu

  • Python 3

  • Sjednocená instalace a nápověda s produkty Ansys

  • Nová možnost nastavení přenosu souborů Workbench – optiSLang

  • Automatické fitování rozložení parametrů

  • Zrychlení MOP řešiče

  • ETK (Extraction Tool Kit) součástí Ansys optiSLang licence

   

  optiSLang SOS - Statistics on Structures

  • Nový algoritmus rPCA pro filtrování šumu vstupních dat

  • Import pole dat na FE síť

  • Přizpůsobitelné workflow v FMU 2.0 (beta)

  • Nová struktura menu

  • Přímé propojení do optiSLang field-MOP postprocessingu

  • Celkové zrychlení

   

  Novinky v oblasti Systems

  ANSYS Twin Builder

  • Ověření vytvořeného digitálního dvojčete pomocí nástroje Ansys Twin Deployer
  • Podpora řešiče Twin Builder Solver na platformě Linux

  • Export Twin Builder modelu do Fluentu jako UDF

  • Nový typ ROM – Linear Parameter Varying (LPV)

   


  Tuto verzi ANSYSu můžete stahovat z ANSYS Customer Portálu.

   


   

  Webináře

  Zde Vám přinášíme ucelený přehled webinářů týkající se nové verze ANSYS 2020 R2. Přístup k veškerým uvedeným webinářům je zdarma, stačí se pouze registrovat na zvolený seminář, které jsou v anglickém jazyce.

  Category

  Date

  Event Name

  3D design

  29.7.2020

  Discovery Launch Event

  19.8.2020

  SpaceClaim Update 

   

  Electromagnetics

  17.9.2020

  Ansys HFSS Latest Advances

  29.7.2020

  Advancements in Ansys SIwave

  23.9.2020

  Icepak Update

  22.9.2020

  Electric Motors Enhancements

  2.9.2020

  Ansys Lumerical’s Component Level Tools

  16.9.2020

  Ansys Lumerical’s System Level Tools and CML Compiler

  22.7.2020

  Ansys EMA3D Cable Design-to-Validation Workflow

   

  Fluids

  25.8.2020

  Ansys Fluent Update

  6.8.2020

  Forte Update

  13.8.2020

  FENSAP-ICE Update

   

  Multiphysics

  4.8.2020

  System Coupling Overview

   

  Structures

  20.8.2020

  Additive Solutions Update

  28.7.2020

  Structures Update

   

  Embedded

  16.7.2020

  Achieve Full Digital Continuity Across ALM & MBSE

  28.7.2020

  Touch Screen Technology for Cockpits

   

  Optical

  17.9.2020

  Robust Design Optimization Approach for Optical Design

  27.8.2020

  Materials and Measurements – Guest Webinar With Surrey NanoSystems

  10.12.2020

  Weather Simulation for Virtual Sensor Testing

   

  Platform

  27.8.2020

  Ansys Minerva Update

  22.7.2020

  Innovations in Ansys optiSLang

   

  Systems

  4.8.2020

  What’s New in Ansys Twin Builder

  21.7.2020

  Ansys medini analyze Updates

  10.12.2020

  Weather Simulation for Virtual Sensor Testing

  22.9.2020

  Ansys VRXPERIENCE Sound Composer: Make Your Product Sound Sublime

  6.10.2020

  Active Sound Design for Electric Vehicles

   

   

   

   

   

   

  Hotline:

  +420 724 895 455

  hotline(at)svsfem(dot)cz

  Online HelpDesk

   
  facebook youtube