ANSYS 2019 R3 - Novinky

Zdarma dostupné webináře k nové verzi jsou níže na této stránce (zde).

Novinky v oblasti Mechaniky:

 • Možnost definovat prutová tělesa typu “Lano”.
 • Výběr z importovaných průřezových charakteristik přímo v simulaci.
 • Možnost vytvořit kombinovaný materiálový model.
 • Barevné zvýraznení APDL příkazů v “Command” objektech.
 • Možnost definovat trhliny libovolného tvaru do importovaných sítí (pouze tetrahedry).
 • Přímá definice teplotně-strukturálních sdružených ůloh (slabá, silná interakce).
 • Export WAV zvukového souboru z akustické analýzy.
 • Nelineární „gap“ element pro modelování radiální vůle v dynamice rotorů.

Nejbližší webinář pro tuto oblast:

October 29, 2019 ANSYS 2019 R3: Mechanical Update  11:00 AM - 12:00 PM (EDT) 

Novinky v oblasti CFD

Fluent Meshing

 • Podpora Watertight workflow v prostření Workbench.
 • Plynulý přechod mezi hexacore úrovněmi (1/8) pomocí polyhedrálních buněk.
 • Rozšíření formátů pro import do Fault-tolerant workflow.

Fluent Solver

 • Možnost seskupovat okrajové podmínky dle Group-by -> Adjacency.
 • Změna u zadávání časového kroku u transientních úloh – změna grafického uspořádání jednotlivých prvků, změny v nastavení adaptivního časového kroku.
 • Možnost znovu obnovit graf (Report Plot) i po uložení, uzavření a znovu-otevření Fluentu.
 • Výrazné rozšíření možností Adjoint řešiče pro bezparametrickou optimalizaci.
 • VOF check – nová kontrola a doporučení pro nastavení vícefázového VOF modelu.

TurboGrid/CFX

 • Vylepšené možnosti Operating Maps – tvorba response surface, jeden mdef a mres soubor.
 • Interakce radiace a Wall Boiling modelu.

Nejbližší webinář pro tuto oblast:

September 25, 2019 ANSYS 2019 R3: Fluids Update  11:00 AM - 12:00 PM (EDT) 
October 8, 2019 ANSYS 2019 R3: Fluent ROMs Update  11:00 AM - 12:00 PM (EDT) 

 

Novinky v oblasti EMAG

 • Modelování splétaných vodičů (licny) – kulatý, čtvercový, obdélnikový
 • Tvorba modelů krokových motorů (RMxprt) pro Maxwell 2D a 3D včetně obvodových schémat

 • Efekt pohybu při modelování ztrát a odvodu tepla ve vzduchové mezeře u elektrických strojů

 • Modální a teplotní analýza v AEDT

 • Maxwell - Workbench Mechanical: Přenos objemových sil.

 • Databáze GRANTA Materials přístupná v Electronics Desktop

 


Tuto verzi ANSYSu můžete stahovat z ANSYS Customer Portálu.


Zde Vám přinášíme ucelený přehled webinářů týkající se nové verze ANSYS 2019 R3. Přístup k veškerým uvedeným webinářům je zdarma, stačí se pouze registrovat na zvolený seminář, které jsou v anglickém jazyce. Webináře v českém jazyce připravené naší společností naleznete pod tabulkou.

 

Kromě webinářů o nové verzi ANSYSu pro Vás připravujeme i webináře v čestině na obecnější témata. Seznam těch nejblíších je zde:

Více informací, registraci a instrukce naleznete na stránce o webínářích zde.

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube