Výsledky studentské soutěže – Ceny profesora Jaroslava Buchara 2023

Vytvořeno dne 26. 7. 2023
Image
1–3 místo soutěž 2023

7. ročník naší soutěže o nejlepší studentský Ansys projekt opět ukázal, že potenciál v oblasti numerických simulací u studentů vysokých škol u nás každým rokem roste a stoupá úroveň i prestiž. Letos jsme obdrželi o pětinu větší množství přihlášek než vloni. O výhercích rozhoduje vědecká rada soutěže, která se skládá jak z interních pracovníků naší společnosti, tak z externích specialistů. Kromě studentů odměňujeme i vedoucí jejich prací. Soutěž je zaměřena na řešení libovolné originální úlohy v prostředí Ansys, Rocky DEM, ParticleWorks nebo v software s vlastním kódem.

Image
Plakát soutěž

 

Výsledky:

1. místo Natália Pločeková

Práce Snímače pro elektromagnetickou detekci částečných výbojů
Natália vyhrává 8 000 Kč + certifikované školení dle vlastního výběru pořádané naší společností. Pan Petr Drexler jako vedoucí práce získává 2 000 Kč.

Porota ocenila zejména výbornou technickou úroveň práce, inovativní přístup studentky při návrhu senzoru pro pásmo ultrakrátkých elektromagnetických vln na základě numerických simulací programem Ansys HFSS, realizaci navrženého senzoru, numerické i experimentální ověření jeho vlastností a dosažení dobré shody experimentálních výsledků s výsledky očekávanými na základě provedených simulací.

 

2. místo Jiří Janečka

Práce Návrh kompozitního pohlcovače nárazu dle pravidel soutěže Formula Student
Jiří získává 6 500 Kč + certifikované školení dle vlastního výběru pořádané naší společností. Pan Jan Šplíchal jako vedoucí práce získává 1 500 Kč.

Porota ocenila ucelený a promyšlený přístup řešení kompozitního deformačního členu pro monopost Formule Student od návrhu geometrie pohlcovače až po numerické a experimentální testování. Autor popisuje a zdůvodňuje výběr a skladbu kompozitního materiálu a přípravu modelu při využití řady produktů firmy Ansys (SpaceClaim, ACT, Ansys Workbench, LS-DYNA). V práci je uveden popis experimentálního zařízení v návaznosti na numerické simulace. Výsledky z experimentu sloužily pro verifikaci materiálových parametrů a pomocí numerických simulací a experimentálního měření se podařilo snížit hmotnost deformačního členu při splnění bezpečnostních podmínek. Porota dále oceňuje, že autor uvažuje o zapojení optimalizačních algoritmů pro další využití numerického modelu v pokračování výzkumu. 

3. místo Michal Dorniak

Práce Proudění spalovacího vzduchu v hořáku rotační pece
Michal obdrží 4 000 Kč + certifikované školení dle vlastního výběru pořádané naší společností. Pan Jiří Vondál jako vedoucí práce získává 1 000 Kč.

Porota v této práci ocenila zejména kmoplexnost počítaného modelu. Jednalo se o primární hořák rotační pece cementárny, který je geometricky složitý a vyžadoval velké úsilí především v tvorbě vlastního modelu a výpočetní sítě.

 

Ocenění poroty

Jan Komrska

Jan získává ocenění poroty za práci Simulace vzniku a šíření taveniny při těžkých haváriích jaderných reaktorů. Jan si může vybrat školení dle vlastního výběru pořádané naší společností.

Porota ocenila tuto práci zejména za široký přehled, významnou aktuálnost s ohledem na bezpečnostní situaci i celkovou složitost zvoleného tématu, které je svou povahou multi-oborové a rozhodně si zaslouží i rozvoj v dalších letech.

Matěj Kubík

Matěj získává ocenění poroty za práci Výpočtové modelování izovolumické kontrakce levé srdeční komory. Matěj si může vybrat školení dle vlastního výběru pořádané naší společností.

Matěj porotu zaujal zajímavou a náročnou aplikací teorie v praxi.

Výherkyně soutěže s Ansys
Výherci soutěže s Ansys


Projděte si, co vše nabízíme studentům a učitelům

Přejít na studentskou stránku