Výherci soutěž Ansys a SVS FEM 2022

Studentská soutěž
s Ansys a SVS FEM

Soutěž je také známa jako cena profesora Jaroslava Buchara

Soutěž je určena pro studenty bakalářského a magisterského nebo inženýrského studia vysokých škol a jejich závěrečné práce. Je zaměřena na řešení libovolné originální úlohy v prostředí Ansys, Rocky, Particleworks nebo v software s vlastním kódem. Máme za sebou již 6. ročník. 7. ročník soutěže vyhlašujeme na jaře 2023.

 

Přečtěte si o výsledcích v letech a projděte si vítězné práce:

1. místo 10 000 Kč + školení
Student získává 8 000 Kč + školení, vedoucí práce 2 000 Kč

2. místo 8 000 Kč + školení
Student získává 6 500 Kč + školení, vedoucí práce 1 500 Kč

3. místo 5 000 Kč + školení
Student získává 4 000 Kč + školení, vedoucí práce 1 000 Kč

Pravidla soutěže