Výsledky studentské soutěže Cena profesora Jaroslava Buchara 2021

Vytvořeno dne 27. 7. 2021

5. ročník naší soutěže o nejlepší studentský Ansys projekt opět ukázal, že potenciál v oblasti numerických simulací u studentů vysokých škol je u nás silný. Soutěž je zaměřena na řešení libovolné originální úlohy v prostředí Ansys, Rocky DEM, ParticleWorks nebo v software s vlastním kódem. Každý další ročník soutěže poukazuje díky počtu došlých prací na to, že zájem studentů roste a my jsme rádi, že stoupá její úroveň a prestiž. O výhercích rozhoduje vědecká rada soutěže, která se skládá jak z interních pracovníků naší společnosti, tak z externích specialistů. Kromě studentů letos odměňujeme i vedoucí jejich prací. Letos navíc ke kategorii Výjimečná práce přibyla také speciální cena od One3D - týdenní stáž „Vyrob si aditivně díl“.

Image
SVS FEM simulace Ansys

 

Místa 1 až 3:

Lucie získává 8 000 Kč + certifikované školení dle vlastního výběru pořádané naší společností. Pan Jiří Burša jako vedoucí práce získává 2 000 Kč.
Ondřej získává 6 500 Kč + certifikované školení dle vlastního výběru pořádané naší společností. Pan Robert Popela jako vedoucí práce získává 1 500 Kč.
Michal získává 4 000 Kč + certifikované školení dle vlastního výběru pořádané naší společností. Pan Petr Vosynek​ jako vedoucí práce získává 1 000 Kč.

 

Speciální cena One3D

Od společnosti One3D získává týdenní stáž „Vyrob si aditivně díl“ Jakub Nosek za práci Analýza teplotního chování procesu aditivní výroby mikro-prutových struktur z materiálu AlSi10Mg (DP). 

 

Ocenění výjimečná práce

Výherci této ceny získávají slevu 90 % na naše certifikované školení dle vlastního výběru. 

 

Účast a ocenění dle vysokých škol:

Image
SVS FEM simulace Ansys

Vyhlášení soutěže 25. 8. 2021

Image
SVS FEM simulace Ansys
Image
SVS FEM simulace Ansys