Výsledky studentské soutěže – Ceny profesora Jaroslava Buchara 2022

Vytvořeno dne 28. 7. 2022
Image
SVS FEM simulace Ansys

6. ročník naší soutěže o nejlepší studentský Ansys projekt opět ukázal, že potenciál v oblasti numerických simulací u studentů vysokých škol je u nás silný. Soutěž je zaměřena na řešení libovolné originální úlohy v prostředí Ansys, Rocky DEM, ParticleWorks nebo v software s vlastním kódem. Každý další ročník soutěže poukazuje díky počtu došlých prací na to, že zájem studentů roste a my jsme rádi, že stoupá její úroveň a prestiž. O výhercích rozhoduje vědecká rada soutěže, která se skládá jak z interních pracovníků naší společnosti, tak z externích specialistů. Kromě studentů odměňujeme i vedoucí jejich prací.

Image
Vyhodnocení studentské soutěže s Ansys a SVS FEM

Místa 1 až 3:

1. místo Ondřej Pánek za práci Stanovení zbytkové únavové životnosti povrchově upravené vlakové nápravy (DP). Ondřej získává 8 000 Kč + certifikované školení dle vlastního výběru pořádané naší společností. Pan Luboš Náhlík jako vedoucí práce získává 2 000 Kč.

2. místo Jakub Dohnal za práci Výpočtová analýza aplikačního potenciálu auxetických struktur v absorbérech nárazu (DP). Jakub získává 6 500 Kč + certifikované školení dle vlastního výběru pořádané naší společností. Pan Oldřich Ševeček jako vedoucí práce získává 1 500 Kč.

3. místo Anežka Michálková za práci Deformace a poškozování kolen trubkových svazků výměníků tepla vlivem teploty (DP). Anežka získává 4 000 Kč + certifikované školení dle vlastního výběru pořádané naší společností. Pan Tomáš Létal jako vedoucí práce získává 1 000 Kč.

Ocenění výjimečná práce

Tomáš Paveza za práci Návrh bezkartáčového stejnosměrného motoru využívajícího Halbachovo pole (BP). Tomáš získává certifikované školení dle vlastního výběru pořádané naší společností.