Vyhodnocení studentské soutěže Cena prof. Jaroslava Buchara 2019

Vytvořeno dne 20. 2. 2020

Během léta proběhlo vyhodnocení Studentské soutěže SVS FEM o nejlepší ANSYS projekt (Cena Prof. Jaroslava Buchara). Jednalo se již o třetí ročník soutěže zaměřené na hodnocení studentských prací z oblasti numerických analýzy z českých a slovenských vysokých škol.

Opět se sešlo mnoho zajímavých textů zaměřených na spoustu oblastí od strukturální oblasti, přes proudění až po elektromagnetismus. Letošní ročník opět z hlediska počtu přihlášených i z hlediska úspěšnosti opanovalo VUT v Brně, následované ZČU v Plzni, VŠB-TU Ostrava a MZLU v Brně. Mezi tématy se našly i takové zajímavosti jako návrh magnetického děla, výpočet peristaltického čerpadla, analýza segmentu páteře, nebo deformační analýza kmene při kácení. Ve všech pracech studenti ukázali invenční přístup a nové možnosti použití výpočetních nástrojů ANSYS pro rozličné aplikace.

Jako v minulých ročnících měla porota velmi obtížný úkol – vybrat nejlepší práce. Také letos bylo nutné zavést kromě prvních tří míst ještě doplňkové ocenění „výjimečná práce“, aby bylo možné ocenit i další práce s vynikající kvalitou.

Vítězi letošního ročníku se stali:

1. místoRadim Burda, VUT v Brně, Peristaltické čerpadlo (DP)

2. místoOndřej Mach, VUT v Brně, Deformační a napěťová analýza segmentu páteře se zavedeným fixátorem (DP)

3. místoPetr Zondlak, VŠB-TU Ostrava, Parametrická studie hlavy pákového mechanického vklíněnce (DP)

Ocenění výjimečná práce získali:

Všem oceněným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším profesním, nebo studijní m působení.

Image
SVS FEM simulace Ansys
Image
SVS FEM simulace Ansys
Image
SVS FEM simulace Ansys

1. místo

2. místo

3. místo


Image
SVS FEM simulace Ansys

Procentuální zastupení vysokých škol v rámci studentské soutěžě