Školení ke tvorbě sítě v prostředí ANSYS

Kurz vhodný pro výpočtáře, kteří vyžadují vysoce kvalitní sítě s minimálním počtem elementů, příp. potřebují provést manuální zásah do již existující sítě elementů. Předmětem školení je seznámení s jednotlivými postupy a nástroji prostředí ICEM CFD na velkém množství tutoriálů. Kurz je doporučen zejména CFD a Explicit výpočtářům, kterým poskytuje potřebnou volnost i automatizaci při generování sítě vhodné pro jejich úlohy.

Kurz vhodný zejména pro začínající výpočtáře, nebo výpočtáře přecházající z jiných či starších technologií. Cílem kurzu je seznámit účastníky s prostředím ANSYS Meshing, s jednotlivými kroky tvorby sítě elementů, hodnocení kvality sítě, zlepšování, opravy či adaptace sítě dle požadavků uživatele, včetně parametrizace a základních úskalí při síťování modelu.

Kurz je vhodný pro uživatele Ansys CFD, kteří hledají automatizovaný nástroj pro tvorbu výpočetních sítí. Účastníci získají pokročilé znalosti v oblasti tvorby nestrukturovaných sítí typu tetrahedral, polyhedral a poly-hexcore. Využití je možné jak pro rychlé tvorby sítí jednoduchých úloh, tak i pro síťování velmi komplexních geometrií (typicky rozsáhlé sestavy zařízení, motorové zástavby, škálově velmi členité geometrie). S ohledem na nové a velmi propracované rozhraní Fluent Meshingu se jedná o velmi zajímavou alternativu k tvorbě strukturovaných sítí pomocí nástrojů Ansys ICEM, nebo SpaceClaim meshing. Kromě automatizované tvorby sítí bude ukázána také možnost manuálních zásahů do vytvářených sítí.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin