Školení ke tvorbě sítě v prostředí ANSYS

Kurz vhodný pro výpočtáře, kteří vyžadují vysoce kvalitní sítě s minimálním počtem elementů, příp. potřebují provést manuální zásah do již existující sítě elementů. Předmětem školení je seznámení s jednotlivými postupy a nástroji prostředí ICEM CFD na velkém množství tutoriálů. Kurz je doporučen zejména CFD a Explicit výpočtářům, kterým poskytuje potřebnou volnost i automatizaci při generování sítě vhodné pro jejich úlohy.

Kurz vhodný zejména pro začínající výpočtáře, nebo výpočtáře přecházající z jiných či starších technologií. Cílem kurzu je seznámit účastníky s prostředím ANSYS Meshing, s jednotlivými kroky tvorby sítě elementů, hodnocení kvality sítě, zlepšování, opravy či adaptace sítě dle požadavků uživatele, včetně parametrizace a základních úskalí při síťování modelu.

Kurz vhodný pro uživatele ANSYS Fluent, kteří hledají automatizovaný nástroj pro síťování velmi komplexních geometrií (typicky rozsáhlé sestavy zařízení, motorové zástavby, škálově velmi členité geometrie).

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin